Aktualności LIFE

Jubileuszowy Dzień Informacyjny LIFE 2017 zainaugurował nabór wniosków do Programu LIFE w 2017 roku

28-04-2017, 17:55

Dzień Informacyjny LIFE 2017 zgromadził w tym roku ponad 300 uczestników, a dodatkowo 359 osób uczestniczyło w sesji ogólnej dzięki transmisji on-line.

Nowa, rozszerzona formuła Dnia Informacyjnego LIFE była możliwa dzięki dodatkowemu wsparciu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach projektu budowania potencjału programu LIFE w Polsce. Naszym celem było uatrakcyjnienie tego wydarzenia zarówno dla osób, które poszukują wiedzy niezbędnej do napisania wniosku, jak i dla tych, którzy chcą szczegółowo zapoznać się z zagadnieniami merytorycznymi (sesje tematyczne).

Przybyłych na konferencję gości powitała Pani Grażyna Hadjiraftis – Kierownik Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu LIFE.

Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda podsumował dotychczasowe osiągnięcia Programu LIFE oraz podkreślił, że rok 2017 jest ostatnim, w którym  nasz kraj ma zagwarantowaną alokację krajową dla podprogramu środowisko w wysokości 40 mln euro. Oznacza to, że polscy wnioskodawcy mają zwiększone szanse na pieniądze w tegorocznym naborze pod warunkiem przygotowania dobrej jakości wniosków.   

Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zwrócił uwagę na wyjątkowość programu LIFE, jego koncentrację na rozwiązywaniu wyłącznie problemów środowiskowych i klimatycznych, szczególnie poprzez stosowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań. Przedstawił również wyzwania jakie stoją przed programem LIFE w kontekście zadań realizowanych przez Ministerstwo Środowiska.

Zastępca Prezesa NFOŚiGW - Jacek Spyrka wprowadził zebranych w Program LIFE, przedstawiając jego obszary tematyczne, ich specyfikę oraz poszczególne etapy życia projektu. Omówił elementy szczególnie istotne na etapie przygotowywania wniosku w kontekście oceny przez ekspertów KE.

Przedstawiciel KE - Angelo Salsi podkreślił, że Polska, podobnie jak inne państwa członkowskie, potrzebuje nowych rozwiązań i ciężkiej pracy, aby sprostać wyzwaniom środowiskowym i klimatycznym.  To praca pełna wyzwań, ale środki unijne są właśnie po to, aby pomagać. W swoim wystąpieniu skupił się na zaprezentowaniu najistotniejszych warunków, które należy spełnić, aby wniosek został wysoko oceniony i tym samym otrzymał szanse na realizację oraz dofinansowanie KE.

Unikatowy w skali Europy mechanizm współfinansowania projektów LIFE przez NFOŚiGW, które otrzymały dofinansowanie z KE zaprezentował Radosław Domagała z Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu LIFE. Przedstawił informacje dotyczące zasad współfinansowania programu w naborze 2017 przez NFOŚiGW.

Prezes Banku Ochrony Środowiska Stanisław Kluza zaprezentował BOŚ jako bank wyspecjalizowany w  finansowaniu przedsięwzięć środowiskowych. Podkreślił ekologiczną misję banku i znaczącą rolę w finansowaniu działań skoncentrowanych na rozwiązywaniu problemów środowiskowych i klimatycznych, szczególnie poprzez stosowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Podczas drugiej części konferencji Beneficjenci Programu zaprezentowali realizowane projekty, co dało możliwość poznania doświadczeń z okresu przygotowania wniosków, a także ze współpracy z Komisją Europejską. Omówiono realizację zadań i problematykę dotyczącą rozliczania projektów. Wszystkie prezentacje dostępne są poniżej oraz w zakładce Szkolenia i Konferencje.

Trzy sesje tematyczne dały potencjalnym wnioskodawcom możliwość szczegółowego zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami: Innowacyjne projekty LIFE nastawione na rynek „Close to market”, LIFE na rzecz samorządów, Ochrona przyrody, Zarzadzanie i informacja – kampanie ogólnokrajowe i międzynarodowe LIFE. Uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się więcej m.in. o tym jak realizować projekt LIFE, jak wykorzystywać dane zbierane w trakcie monitoringu, jak komunikować efekty projektu grupom interesariuszy ważnym dla realizacji projektu, jak zadbać o trwałość uzyskanych efektów.

Jak co roku Beneficjenci programu prezentowali swoje projekty na specjalnie przygotowanych przez nich stoiskach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z materiałami z dziesiątego Dnia Informacyjnego LIFE 2017, a także z informacjami dostępnymi na stronach poszczególnych projektów. Mamy nadzieję, że ogromne zainteresowanie i duża frekwencja podczas konferencji jest zapowiedzią wielu nowych, ciekawych wniosków, które zostaną złożone w naborze 2017. Tym bardziej, że w ankietach wypełnianych przez uczestników, ponad sześćdziesiąt podmiotów zadeklarowało przygotowanie i złożenie wniosku w tegorocznym naborze !

 

 

 

 Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Budowy Potencjału LIFE LIFE14 CAP/PL/000011.

.