Aktualności LIFE

Wstępne informacje o terminach naborów LIFE w roku 2019

Autor: LIFE
24-01-2019, 08:10

23 stycznia Komisja Europejska podała wstępną informację na temat terminów naborów w Programie LIFE  w roku 2019. Otwarcie naborów planowane jest 4 kwietnia 2019 r.

Nabory będą odbywać się według podobnego schematu jak w roku 2018.

W Podprogramie działań na rzecz środowiska nabór wniosków odbywać się będzie dwuetapowo, podobnie jak rok wcześniej. W pierwszym etapie naboru składane będą koncepcje projektów w terminie do połowy czerwca. Daje to wnioskodawcom prawie 3 tygodnie dodatkowego czasu na przygotowanie koncepcji w porównaniu z naborem 2018. Komisja rozważa również dodanie kilku tygodni na przygotowanie pełnego wniosku w drugim etapie, co by oznaczało składanie pełnego wniosku w lutym 2020.

W Podprogramie działań na rzecz klimatu składane będą od razu pełne wnioski (nabór jednoetapowy) w terminie około połowy września.

Komisja Europejska informuje również, że treść Wytycznych dla Wnioskodawców 2019 nie ulegnie istotnym zmianom.

Szczegółowe informacje, takie jak daty terminów naboru 2019 oraz dokumenty dotyczące naboru zostaną ogłoszone przez KE w dniu 4 kwietnia 2019 roku.

.