Aktualności LIFE

Zapraszamy na Dzień Informacyjny LIFE 2019 w dniu 17 kwietnia w Warszawie

Autor: LIFE
01-03-2019, 14:55

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE 2019, organizowanym po raz dwunasty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja odbędzie się 17 kwietnia 2019 roku w Warszawie w centrum konferencyjnym MsMermaid – Conference Center at The Tides (strona internetowa: www.msmermaid.pl) ul. Wioślarska 8. Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 10.00.

Celem wydarzenia jest inauguracja na poziomie krajowym tegorocznego naboru wniosków do Programu LIFE, a także  przedstawienie oferty dofinansowania jakie umożliwia program, oraz ogólnych zasad ubiegania się o dofinansowania w naborze 2019. Będzie również okazją do zapoznania się z realizowanymi lub zrealizowanymi projektami oraz wymiany doświadczeń z obecnymi Beneficjentami LIFE. Mamy nadzieję, że zaprezentowane w trakcie wydarzenia projekty staną się inspiracją dla przyszłych wnioskodawców.

Program Dnia Informacyjnego

Dzień Informacyjny LIFE 2019 składać się będzie z sesji ogólnej i  trzech sesji tematycznych.

Sesja ogólna (poranna) skierowana jest do osób, które przygotowują się do złożenia wniosku w naborze LIFE i szukają podstawowej wiedzy o Programie i jego zasadach.

Sesje tematyczne (popołudniowe),  poświęcone będą bezpośrednio głównym obszarom priorytetowym LIFE. Zaprezentowane będą przykładowe, najlepsze projekty na różnych etapach realizacji, dzięki czemu możliwe będzie poznanie różnych perspektyw uczestnictwa w programie.

  • Sesja I Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami  - tematem przewodnim będą projekty poświęcone ochronie powietrza
  • Sesja II Przyroda i różnorodność biologiczna – poświęcona będzie ochronie gatunkowej
  • Sesja III Łagodzenie zmian klimatu – ze szczególnym uwzględnieniem projektów rynkowych

Dodatkowo w trakcie wydarzenia kilkunastu Beneficjentów programu przedstawi swoje projekty na specjalnych stoiska informacyjnych. Uczestnicy konferencji będą mieli zatem okazję bezpośredniej wymiany informacji i doświadczeń z realizacji trwających projektów.

Poniżej publikujemy szczegółowy program spotkania - sesji ogólnej oraz sesji tematycznych.

Uczestnictwo

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Dniu Informacyjnym LIFE 2019, prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem poniższego formularza.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa  12.04.2019 r.

Informujemy, że liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona i o uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Udział w Dniu Informacyjnym LIFE 2019 jest bezpłatny. Organizatorzy nie refundują kosztów dojazdów i innych kosztów.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

W sprawach merytorycznych można kontaktować się z Panem Ireneuszem Mirowskim: Ireneusz.Mirowski@nfosigw.gov.pl, tel. 22 45 90 167

 

.