Aktualności LIFE

Nabór LIFE 2019 – Dni konsultacyjne dla wnioskodawców przedłużone do 14 czerwca

06-06-2019, 10:50

W związki ze zbliżającym się terminem składania koncepcji projektów LIFE do Komisji Europejskiej w dniach 27 maja - 14 czerwca 2019 r. NFOŚiGW zaprasza na dni konsultacyjne dla wnioskodawców.

Zapraszamy Państwa do zgłaszania się z konkretnymi propozycjami projektów na konsultacje z naszymi ekspertami. Celem konsultacji będzie pomoc w przygotowywanych projektach i wnioskach do Komisji Europejskiej. Będą one miały charakter indywidualnych spotkań, w trakcie których udzielimy Państwu wszelkich informacji nt. wymogów KE w Naborze LIFE 2019 oraz przedyskutujemy z Państwem cele i zakres przygotowanego projektu LIFE.

Mając na względzie cel organizowanych spokań oraz krótki termin przedkładania wniosków do KE, przed konsultacjami wymagane będzie wcześniejsze przesłanie do NFOŚiGW informacji/materiałów dotyczących przygotowywanego projektu.

Zgłoszenia na indywidualne konsultacje prosimy kierować na adres: life@nfosigw.gov.pl lub telefonicznie: 22 45 90 167 lub 22 45 90 490. O uczestnictwie w konsultacjach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

.