Aktualności LIFE

Dziękujemy za udział w praktycznych warsztatach poświęconych konstruowaniu podstawowej logiki projektów LIFE

27-05-2019, 11:27

21 maja br. odbyły się  w NFOŚiGW warsztaty poświęcone przygotowaniu podstawowej logiki projektów LIFE. Warsztaty składały się z dwóch części. Pierwszą był wykład, a drugą praca w grupach w konkretnych obszarach tematycznych:

  1. Ochrona przyrody – Aktywna ochrona
  2. Powietrze -Projekt informacyjny
  3. Odpady i Gospodarka o obiegu zamkniętym -Projekt innowacyjny
  4. Woda -Projekt innowacyjny
  5. Woda -Projekt informacyjny

Celem warsztatów było praktyczne zaznajomienie uczestników (potencjalnych wnioskodawców) w podstawowymi zagadnieniami logiki projektów LIFE (wspólnymi dla całego programu niezależnie do obszaru) oraz umożliwienie im praktycznego zastosowania tych zasad na przykładzie dobranych do ich zainteresowań projektów, które uzyskały dofinansowanie KE.

Dodatkowo zależało nam na umożliwieniu wnioskodawcom wymiany doświadczeń, poglądów i pomysłów odnośnie przygotowywania projektów LIFE, a przedstawicielom różnych instytucji skupionych wokół określonego zagadnienia tematycznego związanego z ochroną środowiska nawiązania znajomości, które mogą przyczynić się do powstania nowego projektu.

Uczestnicy warsztatów podzieleni na grupy, z pomocą moderatora, opracowywali dla przydzielonego przykładowego tematu projektu, następujące zagadnienia:

  • Określenie stanu zerowego projektu
  • Zdefiniowanie celów projektu
  • Działań projektowych
  • Efektów projektu

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacja poświęconą podstawowej logice projektu.

Pliki do pobrania

.