Aktualności LIFE

Zaproszenie do składania projektów przygotowawczych LIFE 2019

16-09-2019, 09:15

Komisja Europejska serdecznie zaprasza do składania wniosków o dotacje na działania w celu sfinansowania projektów przygotowawczych LIFE.

Pakiet aplikacyjny - Zaproszenie do składania projektów przygotowawczych LIFE 2019

Terminy składania wniosków projektów przygotowawczych:

I termin składania wniosków - 4 listopada 2019 r
II termin - 11 stycznia 2020 r
III termin - 25 marca 2020 r

Ocena i przegląd wniosków trwać będzie do końca grudnia 2019 (pierwszy termin), w lutym (drugi termin), w kwietniu (trzeci termin).

Podpisanie umów z beneficjentami o udzielenie dotacji nastąpi na przełomie stycznia i lutego 2020 r (pierwszy termin),  marca i kwietnia 2020 (drugi termin),  maja i czerwca 2020 r (trzeci termin).

Czym są projekty przygotowawcze LIFE?

Zgodnie z rozporządzeniem LIFE projekty przygotowawcze uwzględniają istotne potrzeby w zakresie rozwoju i wdrażania unijnej polityki i prawodawstwa w obszarze środowiska lub klimatu.

KE stworzyła listę problemów, które utrudniają harmonijny rozwój państw członkowskich, wdrażanie unijnej polityki oraz prawodawstwa w zakresie środowiska i klimatu. KE liczy na ich rozwiązanie właśnie w ramach projektów przygotowawczych LIFE.

.