Aktualności LIFE

Wytyczne dla wnioskodawców na rok 2019 w zakresie działań na rzecz środowiska w języku polskim dostępne

16-09-2019, 15:33

Z przyjemnością udostępniamy Państwu przetłumaczone na język polski Wytyczne dla Wnioskodawców 2019 i Zasady oceny wniosków w zakresie środowiska:

  1. Wytyczne dla Wnioskodawców 2019 – Przyroda i różnorodność biologiczna
  2. Wytyczne dla Wnioskodawców 2019 – Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska
  3. Wytyczne dla Wnioskodawców 2019 – Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
  4. Zasady oceny wniosków w podprogramie działań na rzecz środowiska 2019

Jednocześnie informujemy, że wiążące są zapisy oryginału w języku angielskim publikowane na stronie Komisji Europejskiej.

Tłumaczenie stanowi wersję roboczą, pomocną przy pisaniu pełnych wniosków.

NFOŚiGW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice wersji polskiej i angielskiej, i niezastosowania się do oficjalnej angielskiej wersji publikowanej na stronie KE.

 

 

Sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Budowy Potencjału LIFE LIFE14 CAP/PL/000011.

.