Aktualności LIFE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pokryje wydatki związane z przygotowaniem wniosku LIFE!

21-01-2020, 10:08

Ruszył konkurs „Granty na Eurogranty”.

PARP ogłosiła konkurs  dla małych i średnich przedsiębiorstw, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach UE. Cel to sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej (LIFE, Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa).

To znakomita wiadomość dla podmiotów zainteresowanych napisaniem wniosku w Programie LIFE!

Środki pozyskane z PARP można przeznaczyć na:

  • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
  • na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu
  • na koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach
  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

.