Aktualności LIFE

Dzień Informacyjny LIFE+ 2010

Autor: Ewa Fabisiak
30-04-2010, 10:26

W dniu 26 kwietnia b.r. w warszawskim Domu Technika NOT odbyła się trzecia edycja Dnia Informacyjnego LIFE+.

W tegorocznym Dniu Informacyjnym wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 175 osób! Ogromne zainteresowanie Instrumentem Finansowym LIFE+ niezmiernie nas cieszy.

Spotkanie, zorganizowane przez NFOŚiGW, miało na celu zapoznanie potencjalnych beneficjentów z podstawowymi wiadomościami na temat LIFE+ oraz z praktycznymi informacjami dotyczącymi Instrumentu Finansowego LIFE+.
Prezentacje przedstawicieli NFOŚiGW dotyczyły ogólnej charakterystyki Instrumentu Finansowego LIFE+, możliwości dofinansowania projektów LIFE+ przez NFOŚiGW oraz roli Zespołu Monitorującego.
Do współpracy zaproszono polskich beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie z LIFE. Pani Katarzyna Izydorczyk, przedstawiciel Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii przybliżyła projekt realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie przy współpracy z ERCE pod nazwą „EKOtony dla Redukcji zanieczyszczeń Obszarowych”. Pan Michał Miazga z Polskiego Biura REC opowiedział o zakończonym już projekcie „Motylowe łąki. Ochrona i poprawa jakości siedlisk rzadkich motyli podmokłych łąk półnaturalnych”, natomiast pan Lars Lachmann z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków zaprezentował projekt „Ochrona wodniczki Acrocephalus paludicola w Polsce i w Niemczech”.
Prelegenci przedstawili swoje doświadczenia związane z przygotowaniem wniosków, współpracą z Komisją Europejską, realizacją oraz rozliczaniem projektów.
Konferencji towarzyszyła sesja posterowa, podczas której zaprezentowano także inne projekty LIFE.

Wszystkie prezentacje z Dnia Informacyjnego LIFE+ znaleźć można na naszej stronie w zakładce LIFE, w dziale "Do pobrania". Znajdują się tam także prezentacje z Kick-off meeting.
 

.