Aktualności LIFE

Filmy z WEBINARIUM LIFE pt. “Przygotowanie wniosku do Programu LIFE” w podprogramie działań na rzecz klimatu z 09.07.2020.

Autor: Wanda Galikowska-Kopacka
17-07-2020, 14:27

Z radością udostępniamy Państwu nagranie z kolejnego szkolenia online poświęconego przygotowaniu wniosków do Programu LIFE w podprogramie działań na rzecz klimatu  oraz wymaganiom stawianym projektom LIFE w naborze 2020.

Drugie już szkolenie z tego obszaru ( pierwsze odbyło się  7-go maja b.r.) było kolejną okazją do naszego spotkania z Państwem  oraz ekspertami, którzy podzielili się swoją cenną wiedzą i doświadczeniem na temat tego jak przygotować dobry wniosek w obszarze "klimat". W naszym szkoleniu wystąpili przedstawiciele Komisji Europejskiej : Pan Dariusz Urbaniak – odpowiedzialny w agencji KE (EASME) za projekty klimatyczne, a także monitor projektów LIFE - Pan Zbigniew Karaczun. Omówione zostały finansowe formularze wniosku LIFE, przedstawiona rola, jaką pełni NFOŚiGW  w systemie pozyskiwania środków z Programu LIFE oraz współfinansowaniu jego beneficjentów, a także wnioski płynące z naboru 2019. Szczególną wartość  dla Państwa będzie miało spojrzenie na zmagania związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie aktualnego beneficjenta LIFE - Pana Bartłomieja Caruka z firmy PROZON.

Wszystkich zainteresowanych Programem LIFE serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów z ww. wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=KOIej26J22U&list=PL4VmYbjQe3-Fe9hx3JaCvIT_G2iDVQjUV

.