Aktualności LIFE

Weź udział w międzynarodowym projekcie LIFE

Autor: Małgorzata Tomaszewska
11-08-2020, 08:59

Duńskie Ministerstwo Środowiska i Żywności poszukuje partnerów do międzynarodowego projektu LIFE z zakresu PRZYRODY dotyczącego "zarządzania populacją norki amerykańskiej".

Pomysłodawcy przedsięwzięcia zakładają, że skuteczny system zarządzania gatunkiem ma szansę odnieść spodziewane rezultaty jedynie przy zastosowaniu rozwiązań transgranicznych i wspólnych dla wszystkich partnerów działań w państwach borykających się z inwazją tego gatunku. Ministerstwo zaprasza zatem do współpracy w międzynarodowym projekcie LIFE podmioty z państw, gdzie problem występuje. Projekt koncentruje się na opracowaniu najlepszych praktyk i wytycznych dotyczących zwalczania gatunku inwazyjnego, wspierania działań na rzecz ochrony rodzimych gatunków dotkniętych norką amerykańską. Duński urząd zakłada, że projekt będzie realizowany przez okres czterech lat.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do projektu LIFE proszone są o kontakt z przedstawicielem Danii do 25 września 2020 r. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres cabal@mfvm.dk  cc: merje@mfvm.dk, podając swoje imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, organizację, kraj.

Jeśli macie Państwo pytania, można kontaktować również z Caroline Bald pod adresem cabal@mfvm.dk

.