Aktualności LIFE

Filmy z WEBINARIUM LIFE pt. “Przygotowanie wniosku do Programu LIFE” w podprogramie działań na rzecz klimatu z 03.09.2020

Autor: Małgorzata Tomaszewska
16-09-2020, 14:58

Z przyjemnością udostępniamy Państwu nagranie z kolejnego, trzeciego już szkolenia online poświęconego przygotowaniu wniosków do Programu LIFE w podprogramie działań na rzecz klimatu  oraz wymaganiom stawianym projektom LIFE w naborze 2020.

Kolejne szkolenie z tego obszaru było znakomitą okazją do naszego spotkania z Państwem  oraz ekspertami, którzy podzielili się swoją cenną wiedzą i doświadczeniem na temat tego jak przygotować dobry wniosek w obszarze "klimat". W naszym szkoleniu wystąpił przedstawiciel Komisji Europejskiej: Pan Dariusz Urbaniak – odpowiedzialny w agencji KE (EASME) za projekty klimatyczne. Omówione zostały formularze (A, B, C, F) wniosku LIFE, przedstawiona rola, jaką pełni NFOŚiGW  w systemie pozyskiwania środków z Programu LIFE oraz współfinansowaniu jego beneficjentów, a także wnioski płynące z naboru 2019.

Wszystkich zainteresowanych Programem LIFE serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów z ww. wydarzenia:

Wprowadzenie do webinarium - Andrzej Muter – Kierownik Wydziału LIFE, NFOŚiGW

Jakie cechy powinien posiadać dobry projekt składany w podprogramie działań na rzecz klimatu - Dariusz Urbaniak, Komisja Europejska / EASME

Ocena wniosków LIFE – zasady - Andrzej Muter – Wydział LIFE, NFOŚiGW

Formularze administracyjne wniosku – A - Ireneusz Mirowski – Wydział LIFE, NFOŚiGW

Formularze wniosku - B i C - Radosław Domagała – Wydział LIFE, NFOŚiGW

Formularze finansowe wniosku – F - Radosław Domagała – Wydział LIFE, NFOŚiGW

.