Aktualności LIFE

Na jez. Goczałkowickim powstaje wyspa dla ptaków

13-11-2020, 11:58

W ramach realizacji projektu LIFE.VISTULA.PL, czyli „Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły”, koordynowanego przez RDOŚ w Katowicach powstaje spektakularny obiekt – wyspa dla ptaków. Położona jest na Zbiorniku Goczałkowickim od strony Wisły Wielkiej. Gotowe są już ścianki stanowiące obrys wyspy. Teraz czas na ich wypełnienie piaskiem i żwirem.

Wewnątrz ścian zamontowano pierścień, od którego odchodzą specjalne stalowe liny odciągające, mające ustabilizować konstrukcję. Dzięki nim cała wyspa z góry przypomina teraz swoim wyglądem koło od roweru (fot. Michał Sołtysik SOLEY).

Obecnie wykonawca, firma Soley z podkrakowskich Balic, rozpoczął prace związane z refulowaniem, czyli przenoszeniem specjalnymi rurami z dna zbiornika piachu i żwiru. Zebrany w ten sposób materiał wypełni wybudowaną konstrukcję.

Przed przystąpieniem do tego etapu nurkowie przeszukali dno w celu odłowienia małż, które mogłyby zginąć w trakcie pobierania piachu i żwiru. Odławiane zostały głównie osobniki skójki zaostrzonej - która jest gatunkiem wskaźnikowym czystości wód. Poza tym w dnie Zbiornika występuje też gatunek inwazyjny - szczeżuja chińska.

Budowa wyspy zakończy się do końca listopada.

Więcej informacji na stronie projektu: http://lifevistula.pl/postepy-na-budowie

.