Aktualności LIFE

WEBINARIUM LIFE pt. “Europejskie i krajowe wyzwania z zakresu ochrony przyrody”

24-11-2020, 11:01
Fot. Milena Bilewska Fot. Milena Bilewska Fot. Milena Bilewska

Zapraszamy na  WEBINARIUM LIFE pt. “Europejskie i krajowe wyzwania z zakresu ochrony przyrody”, które odbędzie się w dnu 16 grudnia br. (środa) o godz. 9.00,.

Będzie to pierwsze wydarzenie tego typu poświęcone zagadnieniom przyrodniczym finansowanym w Programie LIFE w szerszym europejskim i krajowym kontekście. Mamy nadzieję, że stanie się ono impulsem do rozpoczęcia przygotowywania kolejnych wartościowych i ambitnych projektów z wykorzystaniem środków Programu LIFE w nowej perspektywie finansowej.

Webinarium kierowane jest do pracowników wszystkich instytucji i podmiotów zaangażowanych w Polsce w sprawy ochrony przyrody.

W ramach wydarzenia chcemy przedstawić europejską i krajową perspektywę wyzwań, jakie stoją przed nami w zakresie ochrony przyrody w najbliższych latach. Przedstawiciel KE zaprezentuje aktualne europejskie dokumenty strategiczne dotyczące ochrony przyrody, w tym unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030. Kierunki w jakich Program LIFE będzie realizowany, uwzględniając priorytety i problemy, w tym chyba największy, jakim są zmiany klimatyczne, w kontekście tegorocznych wyników naboru Concept Notes zaprezentuje przedstawiciel EASME. Przedstawiciel MKiŚ zapozna uczestników z aktualnymi priorytetami Polski w zakresie ochrony przyrody. Omówione zostaną również najciekawsze europejskie projekty z zakresu ochrony przyrody, a także przeprowadzona będzie dyskusja z udziałem polskich beneficjentów projektów LIFE, którzy opowiedzą o korzyściach jakie odniosła polska przyroda i polskie społeczeństwo w wyniku realizowanych przez nich projektów.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w webinarium dokonać można poprzez wypełnienie poniższego formularza.
W wydarzeniu może wziąć udział do 500 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń, o uczestnictwie w webinarium decydować będzie ich kolejność. 

Formularz zgłoszeniowy Webinarium LIFE: 
"Europejskie i krajowe wyzwania z zakresu ochrony przyrody"

16 grudnia 2020

 

.