Aktualności LIFE

Nagrody niespodzianki przed wyjazdem do zwycięzców!

Autor: LIFE
23-12-2020, 13:32
Dziękujemy Państwu za spotkanie podczas Webinarium "Europejskie i krajowe wyzwania z zakresu ochrony przyrody". Mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze z Państwem podczas konsultowania wniosków LIFE, a także, co istotniejsze, podczas realizacji projektów współfinansowanych przez LIFE i NFOŚiGW. Tymczasem wysyłamy nagrody dla zwycięzców naszego konkursu. Przypominamy, dzięki Państwa zaangażowaniu, oraz środkom KE i NFOŚiGW od naboru 2008 roku łączny budżet projektów przyrodniczych LIFE wyniósł: 129 785 tys. euro.

.