Aktualności LIFE

Filmy z webinarium z obszaru PRZYRODA z dnia 16 grudnia 2020

Autor: Małgorzata Tomaszewska
29-12-2020, 09:17

Z przyjemnością udostępniamy Państwu nagranie z kolejnego już szkolenia online dedykowanego Programowi LIFE w Podprogramie środowisko w obszarze przyroda i różnorodność biologiczna. Było to pierwsze wydarzenie tego typu poświęcone zagadnieniom przyrodniczym finansowanym w Programie LIFE w szerszym europejskim i krajowym kontekście. Mamy nadzieję, że stanie się ono impulsem do rozpoczęcia przygotowywania kolejnych wartościowych i ambitnych projektów z wykorzystaniem środków Programu LIFE w nowej perspektywie finansowej. Szkolenie było kolejną doskonałą okazją do spotkania z ekspertami, którzy podzielili się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem  

Załączamy materiał filmowy przygotowany ze szkolenia.

Jednocześnie informujemy, że już planujemy kolejne spotkania, o których będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zachęcamy do przesyłania propozycji tematów, które wiążą się z problemami praktycznymi w Państwa działalności. To pozwoli nam rozbudować nasze wystąpienia o ważne dla Państwa elementy.

Zachęcamy również do konsultowania Państwa pomysłów z ekspertami NFOŚiGW z Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE. Pytania i wątpliwości odnośnie programu i warunków dofinansowania można przesyłać również na adres life@nfosigw.gov.pl

Zachęcamy również do śledzenia naszej strony internetowej.

Filmy do obejrzenia:

1. Wprowadzenie do webinarium-Andrzej Muter – Kierownik Wydziału LIFE, NFOŚiGW

2. Polityka KE w zakresie ochrony przyrody – Przemysław Ogiński, Dyrekcja Generalna Środowisko, Komisja Europejska

3. Program LIFE na rzecz ochrony przyrody w kontekście wyników naboru Concept Notes 2020-Maja Mikosińska – Head of Sector LIFE Nature & Biodiversity, Komisja Europejska / EASME

4. Polskie priorytety ochrony przyrody w kontekście Programu LIFE – dr Łukasz Rejt – Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody, MŚiK

5. Podsumowanie osiągnięć Polski w zakresie projektów przyrodniczych, Ireneusz Mirowski– Wydział LIFE, NFOŚiGW; Oferta wsparcia NFOŚiGW-Leszek Jóskowiak– Wydział LIFE, NFOŚiGW

6. Rozmowa z wybranymi polskimi Beneficjentami Programu LIFE – moderacja Andrzej Muter; Uczestnicy: Przedstawiciele PGW Wody Polskie, Lasów Państwowych, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Klubu Przyrodników

7. Podsumowanie Webinarium-Andrzej Muter – Kierownik Wydziału LIFE

.