Aktualności LIFE

Co dalej z LIFE ?

02-03-2021, 08:19

Program LIFE funkcjonujący w UE nieprzerwanie od 1992 roku będzie kontynuowany w nowej perspektywie finansowej. 

Na stronie programu LIFE przedstawiony został następujący, wstępny harmonogram naboru wniosków w roku 2021:

  • Zaproszenie do składania wniosków - wiosna 2021 roku
  • Ostateczny termin składania wniosków- jesień 2021 roku
  • Ocena wniosków- 2021/2022 rok
  • Przyznanie środków- druga połowa 2022 roku

Kolejnymi informacjami odnośnie programu LIFE w nowej perspektywie  dzielimy się z Państwem podczas organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE wydarzeń. Filmy z nich możecie Państwo znaleźć na naszym kanale YouTube

Tych z Państwa, którzy chcieliby bardziej szczegółowo śledzić proces akceptacji dokumentów programowych zachęcamy do zapoznania się z Legislacyjnym Rozkładem Jazdy programu LIFE na lata 2021-2027.

Można się z niego dowiedzieć, m.in. że w związku z pozytywną oceną śródroczną programu LIFE na lata 2014-2020, w czerwcu 2018 roku Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie ustanawiające program LIFE na lata 2021-2027, którego celem ma być:

  • Przyczynienie się do przejścia na czystą, energooszczędną, niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym poprzez przejście na czystą energię,
  • Ochrona i poprawa jakości środowiska,
  • Zatrzymanie utraty i odzyskanie bioróżnorodności, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.

11 grudnia 2018 na posiedzeniu plenarnym przyjęto wniosek o wprowadzenie programu, jednocześnie zwiększając finansową pulę programu. Na skutek dalszych negocjacji kwota ta została redukowana by w 17 grudnia 2020 roku Rada przyjęła budżet programu w wysokości 5,4 mld euro w cenach bieżących. Wstępne porozumienie przewiduje, że aż 64,8% środków przeznaczonych będzie na działania środowiskowe, przede wszystkim dotyczące bioróżnorodności. Priorytetem będą transgraniczne projekty europejskie, które mogą być powielane i uwzględniają duże inwestycje.

O kolejnych szczegółach naborów w roku 2021 będziemy informować na bieżąco w aktualnościach LIFE.

.