Aktualności LIFE

Terminy składania wniosków

Autor: B.Maksimowska
17-06-2010, 13:11

Uprzejmie informujemy, że Zarząd NFOŚiGW wyznaczył wnioskodawcom ubiegającym się o uzyskanie współfinansowania przedsęwzięcia LIFE+ ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, końcowy termin składania wniosków na dzień 16 sierpnia 2010 roku do godziny 15:30.
Termin ten obejmuje:

  • składanie wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW,
  • składanie kompletnych wniosków do LIFE+.

 

Dla pozostałych wnioskodawców wiążący jest termin składania wniosków LIFE+ wyznaczony przez Komisję Europejską na dzień 1 września 2010 r. do godziny 17:00.

Wzory wniosków o udzielenie dofinansowania dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW (Formularze wniosków).

 

Wnioski należy składać w Kancelarii NFOŚiGW przy ulicy Konstruktorskiej 1a.

Uwaga!
Dla wniosków przesyłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu wniosku uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

.