Aktualności LIFE

Lista sprawdzająca

Autor: Barbara Maksimowska
06-08-2010, 15:36

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy umówili się na konsultacje wniosków LIFE+ w siedzibie NFOŚiGW, do skorzystania z listy sprawdzającej, która pozwoli Państwu we własnym zakresie ocenić kompletność wniosku.

Bardzo prosimy o zgłaszanie się na konsultacje z wypełnioną przez Pańswa listą sprawdzającą.

 

.