Aktualności LIFE

Konferencja "NFOŚiGW na rzecz różnorodności biologicznej"

Autor: J. Koźbiał
01-12-2010, 13:19

Z okazji trwającego roku różnorodności biologicznej NFOSiGW w czasie trwania Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO zorganizował konferencję dotyczącą tej tematyki . W pierwszej części konferencji zaproszeni prelegenci m. in. dr Anna Kalinowska z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Jolanta Kamieniecka z Instytutu na Recz Ekorozwoju, dr Bożena Haczek przedstwicielka Ministerstwa Środowiska, prof. dr hab. Krzysztof Skóra reprezentujący Uniwersytet Gdański, dr Janusz Radziejowski z Wszechnicy Polskiej, dr Bogdan Jaroszewicz - kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej. W części drugiej zaprezentowana została działalność NFOŚiGW związana z finansowaniem projektów służących zachowaniu różnorodności biologicznej oraz przybliżony został Instrument Finansowy LIFE+, który stanowi znaczące źródło finansowania projektów mających służyć ochronie różnorodności biologicznej w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji, które dostępne są po naciśnięciu następującego linku:
www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,226,bioroznorodnosc-na-poleko-2010.html

.