Aktualności LIFE

KALENDARIUM NABORU LIFE+ 2011

TERMIN ETAP/WYDARZENIE
Luty 2011 r. Ogłoszenie naboru wniosków.
15 lipca 2011 r. Ostateczny termin nadsyłania wniosków LIFE+ do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9 września 2011 r. Ostateczny termin przekazania wniosków przez NFOŚiGW do Komisji Europejskiej.
wrzesień 2011r.  - maj 2012 r. Komisja Europejska przeprowadza kolejne etapy oceny otrzymanych wniosków.
maj 2012 r. - czerwiec 2012 r.

Podpisywanie umów o przyznanie dofinansowania pomiędzy Komisją Europejską a beneficjentem.

1 czerwca 2012 r. Najwcześniejsza data rozpoczęcia projektu.

.