Aktualności LIFE

Regional Kick off Meeting LIFE+09

24-01-2011, 15:03

Kolejny raz NFOŚiGW został wybrany przez Komisję Europejską na gospodarza spotkania LIFE+ „Regional Kick off Meeting”. Konferencja odbyła się w dniu 13.01.2011 r.
i oficjalnie rozpoczęła wdrażanie/realizacje 14 nowych projektów LIFE+ nabór 2009 z krajów Europy środkowej.
Kick off meeting ma na celu zapoznanie nowych beneficjentów z zasadami realizacji projektów LIFE+, w szczególności współpracy z Komisją Europejską oraz zespołem monitorującym. Uczestnicy zdobyli tym samym szczegółową wiedzę dotyczącą aspektów finansowych, technicznych oraz promocji projektów LIFE+.
Ze strony polskiej potkanie otworzył Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody Leszek Jóskowiak. Ze strony Komisji Europejskiej spotkanie poprowadzili pani Izabela Madalińska (Technical Officer), pani Anna McClintok (Financial Officer). Swoją prezentację miała także pani Zsuzsanna Kocsis-Kupper z firmy Astralne, koordynatorem zespołu monitorującego projekty LIFE+.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że spośród czternastu projektów LIFE+ z Polski, Republiki Czeskiej i Słowacji, które dostały dofinansowanie w naborze 2009, dziesięć to projekty z Polski.
Łącznie w naborach LIFE+ 2008 i 2009 dofinansowanie Komisji Europejskiej uzyskało 16 projektów z Polski. Łączna wartość tych projektów wynosi blisko 40 mln euro, przy współfinansowaniu Komisji Europejskiej wynoszącym 22 mln euro i NFOŚiGW w wysokości ponad 56 mln zł.
 

.