Aktualności LIFE

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW

28-01-2011, 13:49

W dniu 20.01.2011 r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyły się warsztaty z zakresu rozliczania umów o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele instytucji, które realizują projekty z zakresu LIFE+ współfiansowane przez NFOSiGW.
Pracownicy Narodowego Funduszu przedstawili uczestnikom zasady przygotowywania dokumentów rozliczeniowych. Beneficjenci zostali poinformowani szczegółowo
o wymaganiach merytorycznych, księgowych, jakie obowiązują w przypadku rozliczania dotacji. Ponadto w spotkaniu brał udział przedstawiciel zespołu monitorującego Zbigniew Karaczun, który poinformował uczestników warsztatów o roli monitora oraz zasadach rozliczania projektów LIFE+ przez Komisję Europejska.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.
 

.