Aktualności LIFE

Nabór wniosków LIFE+ został rozpoczęty

03-03-2011, 10:31

Nabór LIFE+ został rozpoczęty. W dniu 01.03.2011 r. Komisja Europejska poinformowała, że zostało opublikowane zaproszenie do składania wniosków w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. Ostateczny termin składania wniosków do Krajowych Punktów Kontaktowych upływa 18.07.2011 r.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opracowanymi przez Komisję Europejską szczegółowymi wytycznymi dla wnioskodawców oraz innymi dokumentami strategicznymi dla Instrumentu Finansowego LIFE+.

ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2011/call/index.htm

Zaproszenie do składania wniosków

PAKIETY APLIKACYJNE:

Komponent I

Przewodnik dla wnioskodawców (wersja polska) komponent I

Komonent II

Przewodnik dla wnioskodawców (wersja polska) komponent II

Komponent III

Przewodnik dla wnioskodawców (wersja polska) komponent III

Zasady oceny wniosków

Krajowe Priorytety

 

 

 


 

.