Aktualności LIFE

Spotkanie przedstawicieli Krajowych Punktów Kontaktowych w Brukseli.

08-04-2011, 15:12

W dniach 5-6 kwietnia b.r. w Brukseli odbyło się szkolenie dla Krajowych Punktów Kontaktowych. Spotkanie dotyczyło tegrocznego naboru wniosków do LIFE+. Przedstawiciele Komisji Europejskiej omówili zmiany w formularzach wniosków oraz nowe zasady wypełniania aplikacji. Szkolenie obejmowało również warsztaty, w trakcie których uczestnicy omawiali problemy wnioskodawców w zakresie poszczególnych komponentów.

.