Aktualności LIFE

WARSZTATY PISANIA WNIOSKÓW LIFE+

14-04-2011, 14:56

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców Instrumentu Finansowego LIFE+ na warsztaty pisania wniosków. Planujemy zorganizowanie pięciu warsztatów. Pierwsze dwa spotkania, które odbędą się w dniach 12.05.2011 r. oraz 09.06.2011 r., będą dotyczyły wszystkich trzech komponentów LIFE+, zasad wypełniania formularza wniosków do NFOŚiGW oraz zagadnień dotyczących pomocy publicznej. Natomiast warsztaty planowane w dniach 28 - 30 czerwca 2011 r. będą dotyczyły poszczególnych komponentów (jedno spotkanie zostanie poświęcone w całości jednemu komponentowi).

Poniżej przedstawiamy Państwu program warsztatów, które odbędą się w dniu 12.05.2011 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym. Uprzejmie informujemy, że formularz zgłoszeniowy dotyczy tylko warsztatów planowanych na dzień 12.05.2011 r. Szczegóły dotyczące kolejnych planowanych spotkań zostaną wkrótce opublikowane.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać do Pani Katarzyny Tomaszewskiej na adres: k.tomaszewska@nfosigw.gov.pl lub na numer faksu 0-22 45-90-195

Serdecznie zapraszmy do udziału w planowanych warsztatach.

 

Pliki do pobrania

.