Aktualności LIFE

Wyniki naboru 2010

06-06-2011, 10:55

Niezwykle miło jest nam poinformować Państwa o wynikach zeszłorocznego naboru wniosków do Instrumentu Finansowego LIFE+. W dniu 27.05.2011 r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego LIFE+, na którym oficjalnie zaakceptowano dofinansowanie dla siedmiu polskich projektów!!! Wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie z KE to:

1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na realizację projektu pn. " Ogólnopolska Kampania informacyjno-promocyjna "Poznaj swoją Naturę"';

2. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na realizację projektu pn."Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym na obszarze Natura 2000 - promocja najlepszych praktyk";

3. Federacja Zielonych Gaja na realizację projektu pn. "Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest";

4. Kampinoski Park Narodowy na realizacje projektu pn. "Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej - obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzacje wykupionych gruntów";

5. Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację projektu pn. "Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Iny i jej dopływów";

6. Instytut Ogrodnictwa na realizację projektu pn. "Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego";

7. Instytut Mechanizacji  Budownictwa ii Górnictwa Skalnego na realizację projketu pn. "instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej".

Łączna wartość projektów to ponad 74,5 mln złotych! W tym dofiansowanie Komisji Europejskiej wyniesie około 9, 5 mln euro. Powyższe projekty uzyskały również dofinansowanie Narodwego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 34, 5 mln złotych. Serdecznie gratulujemy wnioskodwcom uzyskania dofinansowania z LIFE+. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków w tegorocznym naborze.

.