Aktualności LIFE

WARSZTATY PISANIA WNIOSKÓW LIFE+ 28-30.06.2011 r.

13-06-2011, 10:31

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych warsztatach pisania wniosków do LIFE+.
Szkolenia odbędą się w dniach 28-30.06.2011 r. w siedzibie NFOŚiGW.
Każdy dzień szkolenia będzie poświęcony wypełnianiu wniosku dla innego komponentu.

28.06.2011 r. - komponent I - PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
29.06.2011 r. - komponent II - POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA
30.06.2011 r. - komponent III - INFORMACJA I KOMUNIKACJA

 

W celu zgłoszenia się do udziału w warsztatach (w dniach 28-30.06.2011r.)
prosimy wypełnić poniższy formularz i przesłać go do Pani Katarzyny Tomaszewskiej na adres:
k.tomaszewska@nfosigw.gov.pl lub faksem na numer 0-22 45-90-195.

Informujemy również, że udział w warsztatach jest bezpłatny, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
 

.