Aktualności LIFE

Funkcja "Validate" w formularzu aplikacyjnym

14-07-2011, 08:54

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż składane wnioski do LIFE+ muszą zostać sprawdzone przez wnioskodawców przed ich złożeniem.
Kliknięcie na polecenie„Validate” na ostatniej stronie formularza aplikacyjnego uruchamia proces sprawdzania dokumentu, czy wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione, a podane informacje są w określonym zakresie spójne w całym wniosku.
W przypadku, niewykrycia żadnego błędu, oraz zakończenia procesu sprawdzenia, zostanie wygenerowana data w polu „Last Validation. Zwracamy uwagę, że data ta nie musi pokrywać się z datą złożenia wniosku.

Wprowadzenie nowej funkcji w formularzu aplikacyjnym ma na celu zmniejszenie liczby składanych niekompletnych wniosków, odrzucanych w Fazie Dopuszczalności i kwalifikowalności.
 

.