Aktualności LIFE

 • Terminy składania wniosków

  17-06-2010, 13:11
  Uprzejmie informujemy, że został wyznaczony termin składania wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW. Jednocześnie zmieniony został termin dostarczenia wniosków LIFE+ do...
 • Warsztaty pisania wniosków LIFE+

  26-05-2010, 09:40
  Jak co roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował dla potencjalnych wnioskodawców warsztaty przygotowujące do pisania wniosków LIFE+
 • Sesja Informacyjna LIFE+

  24-05-2010, 15:54
  Komisja Europejska, we współpracy ze Stella Consulting i MWH, organizuje Sesję Informacyjną Programu LIFE+ w Polsce. Odbędzie się ona 27 maja 2010 roku w Domu Technika NOT w Warszawie
 • Nowe zasady dofinansowania projektów LIFE+

  11-05-2010, 16:07
  Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 maja 2010 r. został podpisany Aneks do Porozumienia w sprawie wdrażania Instrumentu Finansowego LIFE+ ustanowionego na lata 2007 – 2013 pomiędzy Ministrem...
 • Zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2010 r.

  05-05-2010, 10:53
  W dniu 5 maja 2010 roku Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków dotyczących instrumentu LIFE+ na 2010 r.
 • Roczne priorytety 2010

  05-05-2010, 08:53
  Ministerstwo Środowiska przedstawiło LISTĘ rocznych priorytetów 2010
 • Dzień Informacyjny LIFE+ 2010

  30-04-2010, 10:26
  W dniu 26 kwietnia b.r. w warszawskim Domu Technika NOT odbyła się trzecia edycja Dnia Informacyjnego LIFE+.
 • Sesja Informacyjna LIFE+ 2010

  28-04-2010, 15:59
  Sesja Informacyjna LIFE+ 2010 odbędzie się 27 maja 2010 roku w Domu Technika NOT w Warszawie.
 • Materiały z Kick-off meeting

  28-04-2010, 12:25
  W dziale "Do pobrania" zamieszczono prezentacje z Kick-off meeting, zachęcamy Państwa do zapoznania się z nimi.
 • Dzień Informacyjny LIFE+ 2010

  13-04-2010, 11:36
  Dzień Informacyjny LIFE+ odbędzie się 26 kwietnia 2010 roku. Miejsce i godzina wydarzenia pozostają bez zmian.

.