Często zadawane pytania (FAQ)

1. Przez kogo jest zarządzany program LIFE?

2. Jaka jest rola NFOŚiGW we wdrażaniu Programu LIFE?

3. Jaka jest struktura tematyczna programu LIFE i jakie projekty można realizować?

4. Jakie rodzaje projektów wspiera program LIFE?

5. Czym różnią się poszczególne typy projektów?

6. Kto może zostać beneficjentem programu LIFE?

7. Jaki jest próg minimalny i maksymalny dofinansowania (% oraz kwota)?

1  2  3  4    

.

powrót
do góry