Dofinansowanie

Zgodnie z dokumentami programowymi LIFE Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej na realizację projektów w wysokości standardowo do 60% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych służących gatunkom i siedliskom priorytetowym do 75%.
Możliwy poziom dofinansowania przedstawia tabela poniżej.

Program LIFE

Typ projektu

2014-2017

I Wieloletni Program Prac

2018-2020

II Wieloletni Program Prac

Projekty podprogramu na rzecz środowiska 60% 55%

w tym dotyczące gatunków
i siedlisk priorytetowych

75% 75%
Projekty podprogramu na rzecz klimatu 60% 55%
Projekty zintegrowane, projekty przygotowawcze 60% 60%

szczegółowe zasady określa Wieloletni Program Prac na lata 2014-2017

 

Polscy Wnioskodawcy planujący realizację projektu LIFE na obszarze Polski mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie pozwala uzupełnić budżet projektu nawet do 95% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania określa Program priorytetowy „Współfinansowanie Programu LIFE”
 

.