Uwagi Komisji Europejskiej do wniosków w naborze 2014

Dzięki życzliwości niektórych Wnioskodawców do programu LIFE w naborze 2014 poniżej udostępniamy pozytywne i negatywne komentarze Komisji Europejskiej do konkretnych projektów składanych w tym naborze do Komisji Europejskiej. Celowo usunięto z nich informacje, które umożliwiają identyfikację Wnioskodawcy i obszaru, którego dotyczył projekt. Warto zwrócić uwagę, że są to komentarze do każdego z kryteriów oceny wniosków, dzięki czemu poznają Państwo wymagania KE odnośnie przygotowywanych projektów.

Mamy nadzieję, że zapoznanie się z tymi materiałami pozwoli Państwu na przygotowanie lepszych wniosków i spowoduje, że komentarze KE, które otrzymacie w przyszłości będą w znakomitej większość pozytywne. Polecamy też zapoznanie się podręcznikami oceny projektów LIFE „Guide for the evaluation of … 2015”, które dostępne są w pakietach aplikacyjnych na stronie KE, pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/#env

Komentarze Komisji Europejskiej do projektów z naboru 2014 składanych w ramach podprogramu środowisko,
obszaru priorytetowego ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami:

life14_env-pl-1.pdf
life14_env-pl-1.pdf - (6,63 MB) life14_env-pl-1
life14_env-pl-2.pdf
life14_env-pl-2.pdf - (7,12 MB) life14_env-pl-2
life14_env-pl-3.pdf
life14_env-pl-3.pdf - (7,88 MB) life14_env-pl-3
life14_env-pl-4.pdf
life14_env-pl-4.pdf - (8,04 MB) life14_env-pl-4

Komentarze Komisji Europejskiej do projektów z naboru 2014 składanych w ramach podprogramu środowisko, obszaru priorytetowego przyroda i różnorodność biologiczna:

life14_nat-pl-1.pdf
life14_nat-pl-1.pdf - (16,49 MB) life14_nat-pl-1.
life14_nat-pl-2.pdf
life14_nat-pl-2.pdf - (11,58 MB) life14_nat-pl-2
life14_nat-pl-3.pdf
life14_nat-pl-3.pdf - (8,04 MB) life14_nat-pl-3
life14_nat-pl-4.pdf
life14_nat-pl-4.pdf - (9,75 MB) life14_nat-pl-4
life14_nat-pl-5.pdf
life14_nat-pl-5.pdf - (13,05 MB) life14_nat-pl-5

Komentarze Komisji Europejskiej do projektów z naboru 2014 składanych w ramach podprogramu środowisko, obszaru priorytetowego zarządzanie i informacja w zakresie środowiska:

life14_gie-pl-1.pdf
life14_gie-pl-1.pdf - (8,42 MB) life14_gie-pl-1
life14_gie-pl-2.pdf
life14_gie-pl-2.pdf - (8,71 MB) life14_gie-pl-2
life14_gie-pl-3.pdf
life14_gie-pl-3.pdf - (8,05 MB) life14_gie-pl-3
life14_gie-pl-4.pdf
life14_gie-pl-4.pdf - (8,63 MB) life14_gie-pl-4
life14_gie-pl-5.pdf
life14_gie-pl-5.pdf - (7,65 MB) life14_gie-pl-5

.