Materiały informacyjne i edukacyjne

Logotyp Program LIFEMamy przyjemność zaprezentować nowy dział na naszej stronie internetowej – „Materiały informacyjne i edukacyjne”. Znajdą tu Państwo wybrane materiały dotyczące niemal wszystkich polskich projektów LIFE+ oraz docelowo LIFE, współfinansowanych przez NFOŚiGW. Mamy nadzieję, iż zgromadzone w jednym miejscu informacje ułatwią Państwu poszerzenie wiadomości z zakresu problematyki projektów LIFE+ i LIFE, a także dostarczą Państwu materiały do przekazywania tej wiedzy młodzieży szkolnej.

Prosimy zwrócić uwagę, iż niektóre materiały (m.in. filmy oraz część publikacji) umieszczone zostały w postaci linków do ich źródeł i znajdują się w kolumnie „Dziedzina / Tytuł”, pod tytułem projektu, zaznaczone kolorem zielonym. Pod numerami projektów (np. LIFE12 NAT/PL/000060) umieszczono linki do stron internetowych, prowadzonych przez beneficjentów.


Aby szukać informacji wg wybranych kryteriów proszę wpisać słowo do wyszukiwarki  i/lub skorzystać z filtrów. Po wybraniu filtrów proszę kliknąć przycisk "Szukaj". Materiały można sortować rosnąco lub malejąco według kolumn, których nagłówki są podkreślone.

Powrót do pełnej listy - proszę kliknąć: Bez filtrowania

Nr umowy Dziedzina / Tytuł  Kategoria Typ Pliki do pobrania
872/2013 LIFE12 NAT/PL/000012 Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica Przyroda i różnorodność biologiczna prezentacje
872/2013 LIFE12 NAT/PL/000012 Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
872/2013 LIFE12 NAT/PL/000012 Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica Przyroda i różnorodność biologiczna plakaty/ postery
867/2013 LIFE12 NAT/PL/000031 Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
782/2014 LIFE13 NAT/PL/000032 W zgodzie z naturą - LIFE+ dla Lasów Janowskich Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
781/2014 LIFE13 NAT/PL/000009 Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce

FILM - Aktywna edukacja na rzece Korytnica
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
781/2014 LIFE13 NAT/PL/000009 Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
769/2014 LIFE13 ENV/PL/000004 ENERGA Living Lab dla poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii elektrycznej Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
752/2013 LIFE12 NAT/PL/000081 Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
752/2013 LIFE12 NAT/PL/000081 Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych Przyroda i różnorodność biologiczna prezentacje
748/2012 LIFE11 NAT/PL/000432 Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

FILM promocyjny
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
716/2012 LIFE11 NAT/PL/000428 Czynna ochrona nizinnej populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej

FOLDER o głuszcu
Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
656/2012 LIFE11 INF/PL/000478 Misja Natura Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
656/2012 LIFE11 INF/PL/000478 Misja Natura

SERIAL "Misja Natura"
Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska filmy
656/2012 LIFE11 INF/PL/000478 Misja Natura Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska plakaty/ postery
656/2012 LIFE11 INF/PL/000478 Misja Natura Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
656/2012 LIFE11 INF/PL/000478 Misja Natura Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska prezentacje
655/2012 LIFE11 NAT/PL/000431 Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" Przyroda i różnorodność biologiczna plakaty/ postery
655/2012 LIFE11 NAT/PL/000431 Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
654/2012 LIFE11 NAT/PL/000424 Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
627/2009 LIFE08 INF/PL/000523 Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska podsumowanie projektu (raport laika)
627/2009 LIFE08 INF/PL/000523 Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska inne
627/2009 LIFE08 INF/PL/000523 Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
627/2009 LIFE08 INF/PL/000523 Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów

1 - FILM Bezpieczniej cieszmy się lasem
2 - FILM Groźny czerwony kur
Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska filmy
627/2009 LIFE08 INF/PL/000523 Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska materiały edukacyjne dla szkół
627/2009 LIFE08 INF/PL/000523 Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska tablice edukacyjne
627/2009 LIFE08 INF/PL/000523 Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
625/2012 LIFE11 INF/PL/000467 Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
625/2012 LIFE11 INF/PL/000467 Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
625/2012 LIFE11 INF/PL/000467 Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych

1- FILM animowany DJ Pachnica Dębowa AKA Osmoderma eremita 2- FILM Jak zostać drzewem w 60 sekund?
3- FILM Reklama drzewa
Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska filmy
625/2012 LIFE11 INF/PL/000467 Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska plakaty/ postery
625/2012 LIFE11 INF/PL/000467 Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska materiały edukacyjne dla szkół
624/2012 LIFE11 NAT/PL/000436 Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 dolina Górnej Narwi Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
620/2013 LIFE12 NAT/PL/000060 Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
620/2012 LIFE11 ENV/PL/000453 Instalacja demonstracyjna termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
620/2012 LIFE11 ENV/PL/000453 Instalacja demonstracyjna termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy

Reportaż Telewizyjny Demonstracyjna Instalacja Utylizacji Osadów Pościekowych - FU-WI Sp. z o.o.
FILM - Prezentacja demonstracyjnej instalacji...
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami filmy
613/2012 LIFE11 NAT/PL/000423 Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej Przyroda i różnorodność biologiczna prezentacje
609/2013 LIFE12 INF/PL/000009 Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
609/2013 LIFE12 INF/PL/000009 Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
609/2012 LIFE11 NAT/PL/000422 Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
605/2013 LIFE12 ENV/PL/000013 Instalacja demonstracyjna do wysokowydajnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie zgazowania innowacyjnego paliwa formowanego z odpadów komunalnych i osadów ściekowych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
590/2012 LIFE11 ENV/PL/000442 Mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł - zmikronizowanej biomasy Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
590/2012 LIFE11 ENV/PL/000442 Mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł - zmikronizowanej biomasy Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami podsumowanie projektu (raport laika)
572/2013 LIFE12 NAT/PL/000034 Natura w mozaice- ochrona gatunków i siedlisk w obszarze "Pieniny" Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
572/2013 LIFE12 NAT/PL/000034 Natura w mozaice- ochrona gatunków i siedlisk w obszarze "Pieniny" Przyroda i różnorodność biologiczna tablice edukacyjne
571/2013 LIFE12 NAT/PL/000031 Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 Przyroda i różnorodność biologiczna plakaty/ postery
559/2009 LIFE08 NAT/S/000261 Statyczny monitoring akustyczny morświnów bałtyckich - SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Harbour Porpoises)
Międzynarodowa strona projektu
Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
559/2009 LIFE08 NAT/S/000261 Statyczny monitoring akustyczny morświnów bałtyckich - SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Harbour Porpoises)
Międzynarodowa strona projektu

FILM - Klip SAMBAH
FILM - link do strony
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
558/2013 LIFE12 NAT/PL/000063 Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno- wschodniej Polsce

INFORMATOR "Płazy Polski"
Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
558/2013 LIFE12 NAT/PL/000063 Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno- wschodniej Polsce Przyroda i różnorodność biologiczna materiały edukacyjne dla szkół
558/2013 LIFE12 NAT/PL/000063 Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno- wschodniej Polsce Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
554/2012 LIFE11 ENV/SE/000841 Informacja o Poziomie Dźwięków Podwodnych Morza Bałtyckiego
Polska strona projektu
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
554/2012 LIFE11 ENV/SE/000841 Informacja o Poziomie Dźwięków Podwodnych Morza Bałtyckiego
Polska strona projektu
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
553/2012 LIFE11 ENV/PL/000447 Demonstracja nowatorskiej technologii poprawy chłonności warstwy złożowej wód geotermalnych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami podsumowanie projektu (raport laika)
552/2012 LIFE11 ENV/PL/000445 Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
552/2012 LIFE11 ENV/PL/000445 Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
551/2012 LIFE11 ENV/PL/000444 Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych i inteligentnych sieciach Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami podsumowanie projektu (raport laika)
548/2013 LIFE12 ENV/PL/000056 System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznch jako element oceny jakości życia Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
548/2013 LIFE12 ENV/PL/000056 System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznch jako element oceny jakości życia Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami tablice edukacyjne
541/2009 LIFE08 ENV/IT/000399 Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie – sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów

FILM podsumowujący projekt (w języku angielskim): FINAL VIDEO on EnvEurope Project
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami filmy
541/2009 LIFE08 ENV/IT/000399 Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie – sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami tablice edukacyjne
541/2009 LIFE08 ENV/IT/000399 Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie – sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami podsumowanie projektu (raport laika)
541/2009 LIFE08 ENV/IT/000399 Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie – sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami plakaty/ postery
541/2009 LIFE08 ENV/IT/000399 Ocena jakości środowiska i wpływających na nią czynników w Europie – sieć LTER jako zintegrowany system monitoringu ekosystemów Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
529/2014 LIFE13 NAT/PL/000038 Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu

FILM - Owce pomogą chronić przyrodę Ponidzia
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
529/2010 LIFE09 NAT/PL/000263 Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
529/2010 LIFE09 NAT/PL/000263 Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków Przyroda i różnorodność biologiczna materiały dla dzieci (książeczki, gry, kolorowanki itp.)
529/2010 LIFE09 NAT/PL/000263 Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych - odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków Przyroda i różnorodność biologiczna podsumowanie projektu (raport laika)
515/2010 LIFE09 INF/PL/000283 Dobry klimat dla powiatów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
515/2010 LIFE09 INF/PL/000283 Dobry klimat dla powiatów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
513/2010 LIFE09 NAT/PL/000253 Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
513/2010 LIFE09 NAT/PL/000253 Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska Przyroda i różnorodność biologiczna podsumowanie projektu (raport laika)
513/2010 LIFE09 NAT/PL/000253 Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
511/2009 LIFE08 NAT/PL/000511 Orlik - Ptak Jakich Mało Przyroda i różnorodność biologiczna materiały edukacyjne dla szkół
511/2009 LIFE08 NAT/PL/000511 Orlik - Ptak Jakich Mało Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
511/2009 LIFE08 NAT/PL/000511 Orlik - Ptak Jakich Mało Przyroda i różnorodność biologiczna plakaty/ postery
511/2009 LIFE08 NAT/PL/000511 Orlik - Ptak Jakich Mało Przyroda i różnorodność biologiczna podsumowanie projektu (raport laika)
511/2009 LIFE08 NAT/PL/000511 Orlik - Ptak Jakich Mało

1- FILM Projekt ochrony Orlika grubodziobego PL
2- FILM Z życia rodziny orlików grubodziobych
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
511/2009 LIFE08 NAT/PL/000511 Orlik - Ptak Jakich Mało

KSIĄŻKA "Orlik grubodzioby- ginący orzeł z bagien" jęz. polski, angielski, rosyjski
Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
502/2010 LIFE09 NAT/PL/000257 Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2 Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
502/2010 LIFE09 NAT/PL/000257 Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu Północnego w Parku Narodowym „Ujście Warty” poprzez poprawę warunków wodnych siedlisk lęgowych oraz miejsc żerowania i odpoczynku w czasie migracji i zimowania. Bagna są Dobre! Etap 2 Przyroda i różnorodność biologiczna plakaty/ postery
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

1- FILM o przyrodzie Wisły na odcinku warszawskim (1/2)
2- FILM o przyrodzie Wisły na odcinku warszawskim(2/2)
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

3 - FILM o ptakach wiślanych wysp
4 - FILM o projekcie "wislawarszawska.pl"
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

3 - KOMIKS "Opowiedział dzięcioł kawce"
4 - KOMIKS "Herbatka u Tadka"
Przyroda i różnorodność biologiczna materiały dla dzieci (książeczki, gry, kolorowanki itp.)
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

1 - KOMIKS "Wyspa Skarbów"
2 - KOMIKS "Strażnicy Przyrody"
Przyroda i różnorodność biologiczna materiały dla dzieci (książeczki, gry, kolorowanki itp.)
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej Przyroda i różnorodność biologiczna prezentacje
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

Online: Scenariusze zajęć o Wiśle, kl. 1-3 SP
Przyroda i różnorodność biologiczna materiały edukacyjne dla szkół
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej

5 - KOMIKS "Doktor Oj Boli"
Przyroda i różnorodność biologiczna materiały dla dzieci (książeczki, gry, kolorowanki itp.)
500/2010 LIFE09 NAT/PL/000264 Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej Przyroda i różnorodność biologiczna plakaty/ postery
495/2010 LIFE09 NAT/PL/000259 Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej Przyroda i różnorodność biologiczna prezentacje
495/2010 LIFE09 NAT/PL/000259 Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej Przyroda i różnorodność biologiczna materiały dla dzieci (książeczki, gry, kolorowanki itp.)
495/2010 LIFE09 NAT/PL/000259 Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej Przyroda i różnorodność biologiczna podsumowanie projektu (raport laika)
495/2010 LIFE09 NAT/PL/000259 Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
495/2010 LIFE09 NAT/PL/000259 Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
495/2009 LIFE08 NAT/PL/000510 Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000 Przyroda i różnorodność biologiczna plakaty/ postery
495/2009 LIFE08 NAT/PL/000510 Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000

1- FILM animowany Poplątana miłość
2- FILM ORLIK KRZYKLIWY-ptak łąk i lasów
3- FILM Przywracanie otwartych powierzchni rolniczych
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
495/2009 LIFE08 NAT/PL/000510 Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000 Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
495/2009 LIFE08 NAT/PL/000510 Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000 Przyroda i różnorodność biologiczna podsumowanie projektu (raport laika)
1  2    

.