Materiały informacyjne i edukacyjne

Logotyp Program LIFEMamy przyjemność zaprezentować nowy dział na naszej stronie internetowej – „Materiały informacyjne i edukacyjne”. Znajdą tu Państwo wybrane materiały dotyczące niemal wszystkich polskich projektów LIFE+ oraz docelowo LIFE, współfinansowanych przez NFOŚiGW. Mamy nadzieję, iż zgromadzone w jednym miejscu informacje ułatwią Państwu poszerzenie wiadomości z zakresu problematyki projektów LIFE+ i LIFE, a także dostarczą Państwu materiały do przekazywania tej wiedzy młodzieży szkolnej.

Prosimy zwrócić uwagę, iż niektóre materiały (m.in. filmy oraz część publikacji) umieszczone zostały w postaci linków do ich źródeł i znajdują się w kolumnie „Dziedzina / Tytuł”, pod tytułem projektu, zaznaczone kolorem zielonym. Pod numerami projektów (np. LIFE12 NAT/PL/000060) umieszczono linki do stron internetowych, prowadzonych przez beneficjentów.


Aby szukać informacji wg wybranych kryteriów proszę wpisać słowo do wyszukiwarki  i/lub skorzystać z filtrów. Po wybraniu filtrów proszę kliknąć przycisk "Szukaj". Materiały można sortować rosnąco lub malejąco według kolumn, których nagłówki są podkreślone.

Powrót do pełnej listy - proszę kliknąć: Bez filtrowania

Nr umowy Dziedzina / Tytuł  Kategoria Typ Pliki do pobrania
559/2009 LIFE08 NAT/S/000261 Statyczny monitoring akustyczny morświnów bałtyckich - SAMBAH (Static Acoustic Monitoring of the Baltic Harbour Porpoises)
Międzynarodowa strona projektu

FILM - Klip SAMBAH
FILM - link do strony
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
571/2013 LIFE12 NAT/PL/000031 Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze Natura 2000 Przyroda i różnorodność biologiczna plakaty/ postery
572/2013 LIFE12 NAT/PL/000034 Natura w mozaice- ochrona gatunków i siedlisk w obszarze "Pieniny" Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
572/2013 LIFE12 NAT/PL/000034 Natura w mozaice- ochrona gatunków i siedlisk w obszarze "Pieniny" Przyroda i różnorodność biologiczna tablice edukacyjne
590/2012 LIFE11 ENV/PL/000442 Mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł - zmikronizowanej biomasy Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami podsumowanie projektu (raport laika)
590/2012 LIFE11 ENV/PL/000442 Mobilna linia demonstracyjna do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł - zmikronizowanej biomasy Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
605/2013 LIFE12 ENV/PL/000013 Instalacja demonstracyjna do wysokowydajnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie zgazowania innowacyjnego paliwa formowanego z odpadów komunalnych i osadów ściekowych Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
609/2012 LIFE11 NAT/PL/000422 Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
609/2013 LIFE12 INF/PL/000009 Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
609/2013 LIFE12 INF/PL/000009 Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MSP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
613/2012 LIFE11 NAT/PL/000423 Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej Przyroda i różnorodność biologiczna prezentacje
620/2012 LIFE11 ENV/PL/000453 Instalacja demonstracyjna termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy

Reportaż Telewizyjny Demonstracyjna Instalacja Utylizacji Osadów Pościekowych - FU-WI Sp. z o.o.
FILM - Prezentacja demonstracyjnej instalacji...
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami filmy
620/2012 LIFE11 ENV/PL/000453 Instalacja demonstracyjna termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
620/2013 LIFE12 NAT/PL/000060 Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
624/2012 LIFE11 NAT/PL/000436 Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 dolina Górnej Narwi Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
625/2012 LIFE11 INF/PL/000467 Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska materiały edukacyjne dla szkół
625/2012 LIFE11 INF/PL/000467 Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
625/2012 LIFE11 INF/PL/000467 Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych

1- FILM animowany DJ Pachnica Dębowa AKA Osmoderma eremita 2- FILM Jak zostać drzewem w 60 sekund?
3- FILM Reklama drzewa
Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska filmy
625/2012 LIFE11 INF/PL/000467 Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
625/2012 LIFE11 INF/PL/000467 Drogi dla Natury - kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska plakaty/ postery
627/2009 LIFE08 INF/PL/000523 Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska podsumowanie projektu (raport laika)
627/2009 LIFE08 INF/PL/000523 Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska materiały edukacyjne dla szkół
627/2009 LIFE08 INF/PL/000523 Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska inne
627/2009 LIFE08 INF/PL/000523 Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
627/2009 LIFE08 INF/PL/000523 Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska tablice edukacyjne
627/2009 LIFE08 INF/PL/000523 Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
627/2009 LIFE08 INF/PL/000523 Ogień w lesie a przyroda - podniesienie świadomości mieszkańców terenów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom lasów

1 - FILM Bezpieczniej cieszmy się lasem
2 - FILM Groźny czerwony kur
Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska filmy
654/2012 LIFE11 NAT/PL/000424 Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
655/2012 LIFE11 NAT/PL/000431 Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" Przyroda i różnorodność biologiczna plakaty/ postery
655/2012 LIFE11 NAT/PL/000431 Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na obszarze Natura 2000 "Ostoja Wigierska" Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
656/2012 LIFE11 INF/PL/000478 Misja Natura Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
656/2012 LIFE11 INF/PL/000478 Misja Natura Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska prezentacje
656/2012 LIFE11 INF/PL/000478 Misja Natura Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska ulotki/ broszury/ foldery
656/2012 LIFE11 INF/PL/000478 Misja Natura

SERIAL "Misja Natura"
Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska filmy
656/2012 LIFE11 INF/PL/000478 Misja Natura Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska plakaty/ postery
716/2012 LIFE11 NAT/PL/000428 Czynna ochrona nizinnej populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej

FOLDER o głuszcu
Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
748/2012 LIFE11 NAT/PL/000432 Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

FILM promocyjny
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
752/2013 LIFE12 NAT/PL/000081 Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych Przyroda i różnorodność biologiczna prezentacje
752/2013 LIFE12 NAT/PL/000081 Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
769/2014 LIFE13 ENV/PL/000004 ENERGA Living Lab dla poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii elektrycznej Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami ulotki/ broszury/ foldery
781/2014 LIFE13 NAT/PL/000009 Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce

FILM - Aktywna edukacja na rzece Korytnica
Przyroda i różnorodność biologiczna filmy
781/2014 LIFE13 NAT/PL/000009 Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
782/2014 LIFE13 NAT/PL/000032 W zgodzie z naturą - LIFE+ dla Lasów Janowskich Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
867/2013 LIFE12 NAT/PL/000031 Ochrona siedlisk kserotermicznych w obszarach Natura 2000 na Wyżynie Miechowskiej Przyroda i różnorodność biologiczna publikacje, podręczniki, poradniki, przewodniki itp.
872/2013 LIFE12 NAT/PL/000012 Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica Przyroda i różnorodność biologiczna prezentacje
872/2013 LIFE12 NAT/PL/000012 Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica Przyroda i różnorodność biologiczna plakaty/ postery
872/2013 LIFE12 NAT/PL/000012 Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica Przyroda i różnorodność biologiczna ulotki/ broszury/ foldery
  1  2 

.

powrót
do góry