Nabór LIFE

Ogłoszenie naboru wniosków:

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków do Programu LIFE w perspektywie finansowej 2018-2022 w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu na rok 2018. Zaproszenie do składania wniosków

eProposal:

Analogicznie do naboru LIFE 2017w naborze LIFE 2018 Wnioskodawcy są zobowiązani do tworzenia oraz przedkładania tradycyjnych wniosków LIFE za pomocą narzędzia eProposal.Przejdź do eProposal

Harmonogram naboru wniosków do Programu LIFE w 2018 roku:

• 12 czerwca 2018 r .: termin złożenia koncepcji dotyczących projektów w zakresie środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami

• 14 czerwca 2018 r .: termin złożenia koncepcji dotyczących projektów w zakresie przyroda i różnorodność biologiczna oraz zarządzanie i informacja w zakresie środowiska

• 05 września 2018 r.: termin złożenia koncepcji  dotyczących projektów zintegrowanych

• 12 września 2018 r .: termin złożenia pełnego wniosku dotyczącego działań w dziedzinie klimatu

•  październik 2018 - Informacja o zakwalifikowanych wnioskodawcach. Zaproszenie zakwalifikowanych wnioskodawców do złożenia pełnego wniosku.

• 14 marca 2019 r .: pełne propozycje dotyczące projektów zintegrowanych

•  styczeń 2019 - Ocena i faza rewizji złożonych wniosków

•  styczeń - czerwiec 2019  - Ocena i faza rewizji złożonych wniosków

Pakiety aplikacyjne:

PROJEKTY TRADYCYJNE:
     Podprogram na rzecz środowiska:
     • przyroda i różnorodność biologiczna
     • ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
     • zarządzanie i informacja w zakresie środowiska


     Podprogram na rzecz klimatu (zestaw aplikacyjny taki sam dla 3 priorytetów):
     • ograniczenie wpływu człowieka na klimat *
     • dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu
     • zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

* zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r., tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu”

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej

Ogłoszenie naboru wniosków:

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków do Programu LIFE w perspektywie finansowej 2014-2017 w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu na rok 2017. Zaproszenie do składania wniosków

eProposal:

Analogicznie do naboru LIFE 2016 w naborze LIFE 2017 Wnioskodawcy są zobowiązani do tworzenia oraz przedkładania tradycyjnych wniosków LIFE za pomocą narzędzia eProposal.Przejdź do eProposal

Harmonogram naboru wniosków do Programu LIFE w 2017 roku:

Typy projektów Faza Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru
Terminy składania wniosków do Programu LIFE w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu w naborze 2017 ogłoszone przez Komisję Europejską:
Projekty tradycyjne      
Ograniczenie wpływu człowieka na klimat *   28 kwiecień 2017 7 wrzesień 2017
Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu   28 kwiecień 2017 7 wrzesień 2017
Zarzadzanie i informacja w zakresie klimatu   28 kwiecień 2017 7 wrzesień 2017
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami   28 kwiecień 2017 12 września 2017
Przyroda i różnorodność biologiczna   28 kwiecień 2017 14 września 2017
Zarzadzanie i informacja w zakresie środowiska   28 kwiecień 2017 14 września 2017
Projekty przygotowawcze   28 kwiecień 2017 20 września 2017 
Projekty przygotowawcze do European Solidarity Corps   3 maj 2017 25 sierpnia 2017
Projekty pomocy technicznej   28 kwietnia 2017 7 września 2017
Projekty zintegrowane I faza Koncepcja 28 kwiecień 2017 26 września 2017
Projekty zintegrowane II faza Cały wniosek po akceptacji I fazy połowa marca 2018 

* zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r., tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu”

Pakiety aplikacyjne:

PROJEKTY TRADYCYJNE:
     Podprogram na rzecz środowiska:
     • przyroda i różnorodność biologiczna
     • ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
     • zarządzanie i informacja w zakresie środowiska


     Podprogram na rzecz klimatu (zestaw aplikacyjny taki sam dla 3 priorytetów):
     • ograniczenie wpływu człowieka na klimat *
     • dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu
     • zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

* zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r., tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu”

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej

Ogłoszenie naboru wniosków:

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków do Programu LIFE w perspektywie finansowej 2014-2017 w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu na rok 2016. Zaproszenie do składania wniosków

eProposal:

Analogicznie do naboru LIFE 2015 w naborze LIFE 2016 Wnioskodawcy są zobowiązani do tworzenia oraz przedkładania tradycyjnych wniosków LIFE za pomocą narzędzia eProposal.Przejdź do eProposal

Harmonogram naboru wniosków do Programu LIFE w 2016 roku:

Typy projektów Faza Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru
Terminy składania wniosków do Programu LIFE w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu w naborze 2016 ogłoszone przez Komisję Europejską:
Projekty tradycyjne      
Ograniczenie wpływu człowieka na klimat *   1 czerwiec 2015 7 wrzesień 2016
Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu   1 czerwiec 2015 7 wrzesień 2016
Zarzadzanie i informacja w zakresie klimatu   1 czerwiec 2015 7 wrzesień 2016
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami   1 czerwiec 2015 12 września 2016
Przyroda i różnorodność biologiczna   1 czerwiec 2015 15 września 2016
Zarzadzanie i informacja w zakresie środowiska   1 czerwiec 2015 15 września 2016
Projekty przygotowawcze   1 czerwiec 2015 20 września 2016
Projekty pomocy technicznej   1 czerwiec 2015 20 września 2016
Projekty zintegrowane   1 czerwiec 2015 26 września 2016
Dotacje na działalność operacyjną (dla NGOs)   Maj 2015 Lipiec 2016

* zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r., tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu”

Pakiety aplikacyjne:

PROJEKTY TRADYCYJNE:
     Podprogram na rzecz środowiska:
     • przyroda i różnorodność biologiczna
     • ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
     • zarządzanie i informacja w zakresie środowiska


     Podprogram na rzecz klimatu (zestaw aplikacyjny taki sam dla 3 priorytetów):
     • ograniczenie wpływu człowieka na klimat *
     • dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu
     • zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

* zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r., tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu”

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej

Ogłoszenie naboru wniosków:

W dniu 1 czerwca 2015 roku Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków do Programu LIFE w perspektywie finansowej 2014-2017 w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu na rok 2015. Zaproszenie do składania wniosków

eProposal:

Analogicznie do naboru LIFE 2014 w naborze LIFE 2015 Wnioskodawcy są zobowiązani do tworzenia oraz przedkładania tradycyjnych wniosków LIFE za pomocą narzędzia eProposal.Przejdź do eProposal

Harmonogram naboru wniosków do Programu LIFE w 2015 roku:

Typy projektów Faza Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru
Terminy składania wniosków do Programu LIFE w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu w naborze 2015 ogłoszone przez Komisję Europejską:
Projekty tradycyjne      
Ograniczenie wpływu człowieka na klimat *   1 czerwiec 2015 15 wrzesień 2015
Dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu   1 czerwiec 2015 15 wrzesień 2015
Zarzadzanie i informacja w zakresie klimatu   1 czerwiec 2015 15 wrzesień 2015
Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami   1 czerwiec 2015 1 październik 2015
Przyroda i różnorodność biologiczna   1 czerwiec 2015 7 październik 2015
Zarzadzanie i informacja w zakresie środowiska   1 czerwiec 2015 7 październik 2015
Projekty przygotowawcze   1 czerwiec 2015 30 październik 2015
Projekty pomocy technicznej   1 czerwiec 2015 połowa września 2015
Projekty zintegrowane I Koncepcja 1 czerwiec 2015 1 październik 2015
Projekty zintegrowane II Cały wniosek   połowa kwietnia 2016
Dotacje na działalność operacyjną (dla NGOs)   Maj 2015 Lipiec 2015

* zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r., tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu”

Pakiety aplikacyjne:

PROJEKTY TRADYCYJNE:
     Podprogram na rzecz środowiska:
     • przyroda i różnorodność biologiczna
     • ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
     • zarządzanie i informacja w zakresie środowiska


     Podprogram na rzecz klimatu (zestaw aplikacyjny taki sam dla 3 priorytetów):
     • ograniczenie wpływu człowieka na klimat *
     • dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu
     • zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

* zgodnie z polskim tłumaczeniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 11 grudnia 2013 r., tytuł tego obszaru brzmi „łagodzenie skutków zmiany klimatu”

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej

Ogłoszenie naboru wniosków:

W dniu 18 czerwca 2014 roku Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków do Programu LIFE w perspektywie finansowej 2014-2017 w zakresie działań na rzecz środowiska oraz klimatu na rok 2014. Zaproszenie do składania wniosków

eProposal: 

W naborze LIFE 2014 Wnioskodawcy są zobowiązani do tworzenia oraz przedkładania tradycyjnych wniosków LIFE za pomocą narzędzia eProposal.Przejdź do eProposal

Pakiety aplikacyjne:

PROJEKTY TRADYCYJNE:
     Podprogram na rzecz środowiska:
     • ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
     • przyroda i różnorodność biologiczna
     • zarządzanie i informacja w zakresie środowiska


     Podprogram na rzecz klimatu (zestaw aplikacyjny taki sam dla 3 priorytetów):
     • łagodzenie skutków klimatycznych
     • dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu
     • zarządzanie i informacja w zakresie klimatu

PROJEKTY ZINTEGROWANE

PROJEKTY POMOCY TECHNICZNEJ

Tłumaczenia:

Od roku 2011 Komisja Europejska nie publikuje tłumaczeń wytycznych dla wnioskodawców. Poniżej udostępniamy Państwu robocze tłumaczenie Wytycznych dla wnioskodawców dla I komponentu LIFE+ Przyroda i Róznorodność biologiczna część 1  i 2  oraz  III komponentu LIFE+ Informacja i Komunikacja część 1 i 2 wykonane przez NFOŚiGW dla naboru 2012 r. oraz wytyczne dla wnioskodawców z 2011 r. dla II Komponentu LIFE+ Polityka i Zarządanie w zakresie środowiska. Jednocześnie zastrzegamy, iż dokumenty udostępnione poniżej mogą różnić się od wersji z 2014 r.

KOMPONENT  I  LIFE+ PRZYRODA  I  RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

Wytyczne dla wnioskodawców 2012 Komponent I_część 1
LIFE+ Przyroda i różnoroda biologiczna (wersja polska)

Wytyczne dla wnioskodawców 2012  Komponent I_część 2
LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna (wersja polska)

KOMPONENT III  LIFE+ INFORMACJA  I  KOMUNIKACJA

Wytyczne dla wnioskodawców 2012 Komponent III_część 1
LIFE+ Informacja i Komunikacaj (wersja polska)

Wytyczne dla wnioskodawców 2012 Komponent III_część 2
LIFE+ Informacja i Komunikacja (wersja polska)

KOMPONENT II  LIFE+ POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA

Wytyczne dla wnioskodawców 2011 Komponent II
LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska  (wersja polska)

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

.

powrót
do góry