Nabór NFOŚiGW

Cel programu:

Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

Treść programu:

program_priorytetowy_01.07.2016_r._.pdf
program_priorytetowy_01.07.2016_r._.pdf - (640,27 KB) Program priorytetowy "Współfinansowanie Programu LIFE"
zalacznik_do_programu_priorytetowego.pdf
zalacznik_do_programu_priorytetowego.pdf - (71,85 KB) Załącznik do Programu priorytetowego
metodyka_oceny_efektywnosci_kosztowej.pdf
metodyka_oceny_efektywnosci_kosztowej.pdf - (574,9 KB) metodyka oceny efektywności kosztowej

Informacje szczegółowe:

 

ikonka e-mail Koordynator programu Radosław Domagała
Radoslaw.Domagala@nfosigw.gov.pl
ikonka telefon Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu LIFE

22-45-90-435

 

Składanie wniosków:

    Wnioski można składać za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

Tryb składania wniosków:

- dotacja, przekazanie środków- nabór ciągły

- dotacja, przekazanie środków- nabór ciągły skrócony (dotyczy wniosków, które nie były składane w naborze ciągłym lub w ramach naboru ciągłego zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów dostępu)

- pożyczka- nabór ciągły

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

 

Beneficjenci:

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;

- osoby prawne;

- państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

które podejmują realizację przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący projektu LIFE+/LIFE lub są Współbeneficjentami krajowego albo zagranicznego projektu LIFE+/LIFE

 

Formy dofinansowania:

- dotacja

- przekazanie środków

- pożyczka, w tym pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+/Programu LIFE

.

powrót
do góry