Szkolenia i konferencje

Rok 2020

 


 

Termin / Miejsce
Wydarzenie
Status
Więcej informacji
27 maja 2020

WEBINARIUM LIFE pt. “Przygotowanie wniosku do Programu LIFE”

Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami
(z elementami Zarządzania i Informacji na rzecz Środowiska)

Zakończone

1 - Wprowadzenie do Programu LIFE cd. Andrzej Muter – Kierownik Wydziału LIFE

2 - Program LIFE – perspektywa KE / Formularze merytoryczne
LIFE concept note - Małgorzata Piecha – KE / EASME

3 - Formularze finansowe wniosku LIFE – jak je wykorzystać na etapie tworzenia fiszki projektu - Radosław Domagała – Wydział LIFE, NFOŚiGW

4 - Doświadczenia z realizacji projektów - problemy, które mogą być rozwiązane na etapie przygotowywania wniosku - Zbigniew Karaczun – NEEMO

5 - LIFE dla biznesu – doświadczenia z realizacji projektu i jego efekty długoterminowe - Arkadiusz Primus – INVESTEKO S.A.

6 - Rola NFOŚiGW we wdrażaniu LIFE cd. - Andrzej Muter – Kierownik Wydziału LIFE, NFOŚiGW

26 maja 2020

WEBINARIUM LIFE pt. “Przygotowanie wniosku do Programu LIFE”

Przyroda i różnorodność biologiczna (z elementami Zarządzania i

informacji na rzecz środowiska)

 

 Zakończone

1 - Wprowadzenie do Programu LIFE cd. Andrzej Muter – Kierownik Wydziału LIFE

2 - Program LIFE – perspektywa KE / Formularze merytoryczne
LIFE concept note - Maja Mikosińska (KE / EASME)

3 - Formularze finansowe wniosku LIFE – jak je wykorzystać na etapie tworzenia fiszki projektu - Ireneusz Mirowski – Wydział LIFE

4 - Doświadczenia z realizacji projektów - problemy, które mogą być rozwiązane na etapie przygotowywania wniosku - Marta Kaczyńska – NEEMO

5 - Doświadczenia Beneficjenta z pisania wniosku do Programu LIFE i realizacji przedsięwzięć - Magdalena Makowska – Klub Przyrodników

6 - Rola NFOŚiGW we wdrażaniu LIFE cd. - Andrzej Muter – Kierownik Wydziału LIFE, NFOŚiGW

7 maja 2020

Warszawa

 Szkolenie online dla wnioskodawców  "Przygotowanie wniosku do Programu LIFE zakresie klimatu" Zakończone

1 - 2020-05-07 Wprowadzenie do LIFE

2 - 2020-05-07_Projekty life-oczekiwania KE

3 - 2020-05-07_Podstawy przygotowania projektów LIFE

4 - 2020-05-07_okiem monitora

5 - 2020-05-07 doświadczenia beneficjenta_LIFE CAKE

6 - 2020-05-07_Rola NFOŚiGW

29 kwietnia 2020

Warszawa

Szkolenie online dla wnioskodawców "Przygotowanie wniosku do Programu LIFE zakresie środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami z elementami zarządzania i informacji na rzecz środowiska"

Zakończone

1 - 2020-04-29 ENV_Wprowadzenie do LIFE

2 - 2020-04-29 Projekty LIFE - oczekiwania KE

3 - 2020-04-29_ENV_fiszka projektowa

4 - 2020-04-29_okiem monitora

5 - 2020-04-29 doświadczenia beneficjenta-FLUKAR

6 - 2020-04-29_Rola NFOŚiGW

28 kwietnia 2020

Warszawa

 
Szkolenie online dla wnioskodawców "Przygotowanie wniosku do Programu LIFE w obszarze przyroda i różnorodność biologiczna z elementami zarządzania i informacji na rzecz środowiska"
 
Zakończone

Rok 2019

 

Termin / Miejsce
Wydarzenie
Status
Więcej informacji

27 czerwca 2019

Warszawa

 Szkolenie dla wnioskodawców. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie LIFE 2019 w zakresie klimatu Zakończone

21 maja 2019

Warszawa

Praktyczne warszaty dla wnioskodawców:

Przygotowanie projektów LIFE 2019

(wybrane aspekty)

Zakończone

10 maja 2019

Warszawa

Szkolenie dla wnioskodawców:

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie LIFE 2019
(nabór dwuetapowy)

"Przyroda i Różnorodność biologiczna”
(aktywna ochrona przyrody)

Zakończone

 

8 maja 2019

Warszawa

Szkolenie dla wnioskodawców:

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie LIFE 2019
(nabór dwuetapowy)

"Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska”
(kampanie i projekty informacyjne)

Zakończone

7 maja 2019

Warszawa

Szkolenie dla wnioskodawców:

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie LIFE 2019
(nabór dwuetapowy)

 "Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami"
(projekty innowacyjne)

Zakończone

17 kwietnia 2019

Warszawa

DZIEŃ INFORMACYJNY LIFE 2019 Zakończone

 

Prezentacje podczas sesji ogólnej:

Sesja  I  Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami - Jakość powietrza – Air quality

Sesja  II  Przyroda i Różnorodność biologiczna - Ochrona przyrody w projektach LIFE

Sesja  III  Ograniczanie wpływu człowieka na klimat i projekty rynkowe - Close to market

 

27 marca 2019

Warszawa

Szkolenie dla wnioskodawców i beneficjentów LIFE:

Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE 2019 
- aspekty finansowe

Zakończone Zaproszenie

 

 

Rok 2018

 

Termin / Miejsce
Wydarzenie
Opis
Status
Materiały

20 czerwca 2018 r.

Podprogram

działań na rzecz klimatu

  Zakończone

Materiały ze szkolenia

18 maja Warszawa

 

"Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska” (kampanie i projekty informacyjne)”

  Zakończone

 

17 maja Warszawa

"Przyroda i Różnorodność biologiczna”

  Zakończone

 

15 maja Warszawa

 "Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami"

 

 

Zakończone
25 kwietnia Warszawa Dzień Informacyjny LIFE 2018

Dzień Informacyjny LIFE 2018 zgromadził w roku 2018 ponad 300 uczestników, a dodatkowo 314 osób uczestniczyło w sesji ogólnej dzięki transmisji on-line.

Odbyły się trzy sesje tematyczne, które dały potencjalnym wnioskodawcom możliwość szczegółowego zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami:
1. Gospodarka o obiegu zamkniętym w projektach LIFE,
2. LIFE dla Informacji i Zarządzanie,  
3. Ochrona przyrody na rzecz klimatu w projektach LIFE.

Uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się więcej m.in. o tym jak realizować projekt LIFE, jak wykorzystywać dane zbierane w trakcie monitoringu, jak komunikować efekty projektu grupom interesariuszy ważnym dla realizacji projektu, jak zadbać o trwałość uzyskanych efektów.

Zakończone

Materiały z sesji ogólnej

Materiały z sesji 1

Materiały z sesji 2

Materiały z sesji 3

Informacja podsumowująca wraz ze wszystkimi materiałami

 

Rok 2017

 

Termin / Miejsce
Wydarzenie
Opis
Status
Materiały

16 października Poznań

  Szkolenie dla wnioskodawców podczas TARGÓW POL-ECO SYSTEM

ZAKRES:             

  • -wprowadzenie   do Programu LIFE
  • -PRZYKŁADOWE PROJEKTY
  • -Koszty kwalifikowane w projektach
  • -Priorytety tematyczne Programu LIFE
  • -Praktyczne wskazówki
  • -Wpółfinansowanie Programu LIFE
 

przed rozpoczęciem

Materiały z dnia 16 października

25 kwiecień 2017 r. Warszawa

Dzień Informacyjny LIFE 2017 Więcej Informacji Zakończone Materiały z dnia 25 kwietnia

23,25,30 maj

Szkolenie I Ogólne zasady pisania projektów LIFE oraz podstawy i zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW Zakończone Materiały z dnia 23,25,30 maja

6 czerwiec

Szkolenie II Ogólne zasady pisania projektów LIFE oraz podstawy i zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW Zakończone

 

Materiały z dnia 6 czerwca

19 czerwiec - 7 lipiec

Konsultacje w siedzibie NFOŚiGW

Indywidualne konsultacje dotyczące konkretnych projektów planowanych do złożenia

Zakończone -

 

Rok 2016

 

Termin / Miejsce
Wydarzenie
Opis
Status
Materiały

26 kwiecień 2016 r. Warszawa

Dzień Informacyjny LIFE 2016 Więcej Informacji Zakończone Więcej Informacji

8 czerwca 2016 r. Warszawa

Szkolenie I Ogólne zasady pisania projektów LIFE oraz podstawy i zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW Zakończone Materiały z dnia 8.06.2016 r.

21,22,23 czerwca 2016 r. Warszawa

Szkolenie II Rozwinięcie opisanych podczas Szkolenia I zasad dofinansowania NFOŚiGW, formularze wniosków o współfinansowanie oraz Generator Wniosków o Dofinansowanie Zakończone

prezentacje KLIMAT 21.06.2016,

prezentacje PRZYRODA  22.06.2016.

prezentacje INFORMACJA 23.06.2016,

20 października 2016 r. Warszawa

Szkolenie dla Samorządowców

Informacje ogólnoprogramowe LIFE, przykładowe projekty W Polce i w Europie, tematy projektów  

Zakończone Materiały z dnia 20.10.2016 r.

 

Rok 2015

 

Termin / Miejsce
Wydarzenie
Opis
Status
Materiały

sierpień/wrzesień 2015 r. Warszawa

Konsultacje Program LIFE i przygotowaniu wniosku do Komisji Europejskiej Zakończone -
16 czerwca 2015 r. Warszawa Szkolenie III Zasady dofinansowania Komisji Europejskiej, wytyczne dla Wnioskodawców Programu LIFE, formularze wniosków, aktualne informacje o naborze KE Zakończone Materiały z dnia 16.06.2015 r.
25,27,28 maja 2015 r. Warszawa Szkolenie II Rozwinięcie opisanych podczas Szkolenia I zasad dofinansowania NFOŚiGW, formularze wniosków o współfinansowanie oraz Generator Wniosków o Dofinansowanie Zakończone

Materiały z dnia 27,28.05.2015 r.

Materiały z dnia 25.05.2015 r.

7 maja 2015
Warszawa

Szkolenie I

Ogólne zasady pisania projektów LIFE oraz podstawy i zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW Zakończone Więcej informacji

14 kwietnia 2015
Warszawa

Dzień Informacyjny LIFE 2015 Więcej Informacji Zakończone Więcej Informacji

 

Rok 2014

 

Data / Miasto
Wydarzenie
Szczegóły

10 lipca 2014 Warszawa

Drugie z cyklu szkolenie dla wnioskodawców z przygotowania wniosków w naborze 2014 Więcej informacji
1 lipca 2014 Warszawa Dzień Informacyjny LIFE 2014 Więcej informacji
12 czerwca 2014 Warszawa Szkolenie dla wnioskodawców z przygotowania wniosków w naborze 2014 Więcej informacji

5 czerwca 2014
Warszawa

Konferencja informacyjna LIFE:
podprogram działań na rzecz klimatu


Więcej informacji

28 marca 2014
Katowice

LIFE podczas dnia  informacyjnego nt. „Źródła finansowania dla MŚP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”
Strona organizatora

 

.