Szkolenia i konferencje

Rok 2018

Termin / Miejsce
Wydarzenie
Opis
Status
Materiały

20 czerwca 2018 r.

Podprogram

działań na rzecz klimatu

  Zakończone

Materiały ze szkolenia

18 maja Warszawa

 

"Zarządzanie i informacja w zakresie środowiska” (kampanie i projekty informacyjne)”

  Zakończone

 

17 maja Warszawa

"Przyroda i Różnorodność biologiczna”

  Zakończone

 

15 maja Warszawa

 "Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami"

 

 

Zakończone
25 kwietnia Warszawa Dzień Informacyjny LIFE 2018

Dzień Informacyjny LIFE 2018 zgromadził w roku 2018 ponad 300 uczestników, a dodatkowo 314 osób uczestniczyło w sesji ogólnej dzięki transmisji on-line.

Odbyły się trzy sesje tematyczne, które dały potencjalnym wnioskodawcom możliwość szczegółowego zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami:
1. Gospodarka o obiegu zamkniętym w projektach LIFE,
2. LIFE dla Informacji i Zarządzanie,  
3. Ochrona przyrody na rzecz klimatu w projektach LIFE.

Uczestnicy mieli szansę dowiedzieć się więcej m.in. o tym jak realizować projekt LIFE, jak wykorzystywać dane zbierane w trakcie monitoringu, jak komunikować efekty projektu grupom interesariuszy ważnym dla realizacji projektu, jak zadbać o trwałość uzyskanych efektów.

Zakończone

Materiały z sesji ogólnej

Materiały z sesji 1

Materiały z sesji 2

Materiały z sesji 3

Informacja podsumowująca wraz ze wszystkimi materiałami

 

Rok 2017

Termin / Miejsce
Wydarzenie
Opis
Status
Materiały

16 października Poznań

  Szkolenie dla wnioskodawców podczas TARGÓW POL-ECO SYSTEM

ZAKRES:             

  • -wprowadzenie   do Programu LIFE
  • -PRZYKŁADOWE PROJEKTY
  • -Koszty kwalifikowane w projektach
  • -Priorytety tematyczne Programu LIFE
  • -Praktyczne wskazówki
  • -Wpółfinansowanie Programu LIFE
 

przed rozpoczęciem

Materiały z dnia 16 października

25 kwiecień 2017 r. Warszawa

Dzień Informacyjny LIFE 2017 Więcej Informacji Zakończone Materiały z dnia 25 kwietnia

23,25,30 maj

Szkolenie I Ogólne zasady pisania projektów LIFE oraz podstawy i zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW Zakończone Materiały z dnia 23,25,30 maja

6 czerwiec

Szkolenie II Ogólne zasady pisania projektów LIFE oraz podstawy i zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW Zakończone

 

Materiały z dnia 6 czerwca

19 czerwiec - 7 lipiec

Konsultacje w siedzibie NFOŚiGW

Indywidualne konsultacje dotyczące konkretnych projektów planowanych do złożenia

Zakończone -

 

Rok 2016

Termin / Miejsce
Wydarzenie
Opis
Status
Materiały

26 kwiecień 2016 r. Warszawa

Dzień Informacyjny LIFE 2016 Więcej Informacji Zakończone Więcej Informacji

8 czerwca 2016 r. Warszawa

Szkolenie I Ogólne zasady pisania projektów LIFE oraz podstawy i zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW Zakończone Materiały z dnia 8.06.2016 r.

21,22,23 czerwca 2016 r. Warszawa

Szkolenie II Rozwinięcie opisanych podczas Szkolenia I zasad dofinansowania NFOŚiGW, formularze wniosków o współfinansowanie oraz Generator Wniosków o Dofinansowanie Zakończone

prezentacje KLIMAT 21.06.2016,

prezentacje PRZYRODA  22.06.2016.

prezentacje INFORMACJA 23.06.2016,

20 października 2016 r. Warszawa

Szkolenie dla Samorządowców

Informacje ogólnoprogramowe LIFE, przykładowe projekty W Polce i w Europie, tematy projektów  

Zakończone Materiały z dnia 20.10.2016 r.

 

Rok 2015

Termin / Miejsce
Wydarzenie
Opis
Status
Materiały

sierpień/wrzesień 2015 r. Warszawa

Konsultacje Program LIFE i przygotowaniu wniosku do Komisji Europejskiej Zakończone -
16 czerwca 2015 r. Warszawa Szkolenie III Zasady dofinansowania Komisji Europejskiej, wytyczne dla Wnioskodawców Programu LIFE, formularze wniosków, aktualne informacje o naborze KE Zakończone Materiały z dnia 16.06.2015 r.
25,27,28 maja 2015 r. Warszawa Szkolenie II Rozwinięcie opisanych podczas Szkolenia I zasad dofinansowania NFOŚiGW, formularze wniosków o współfinansowanie oraz Generator Wniosków o Dofinansowanie Zakończone

Materiały z dnia 27,28.05.2015 r.

Materiały z dnia 25.05.2015 r.

7 maja 2015
Warszawa

Szkolenie I

Ogólne zasady pisania projektów LIFE oraz podstawy i zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW Zakończone Więcej informacji

14 kwietnia 2015
Warszawa

Dzień Informacyjny LIFE 2015 Więcej Informacji Zakończone Więcej Informacji

 

Rok 2014

Data / Miasto
Wydarzenie
Szczegóły

10 lipca 2014 Warszawa

Drugie z cyklu szkolenie dla wnioskodawców z przygotowania wniosków w naborze 2014 Więcej informacji
1 lipca 2014 Warszawa Dzień Informacyjny LIFE 2014 Więcej informacji
12 czerwca 2014 Warszawa Szkolenie dla wnioskodawców z przygotowania wniosków w naborze 2014 Więcej informacji

5 czerwca 2014
Warszawa

Konferencja informacyjna LIFE:
podprogram działań na rzecz klimatu


Więcej informacji

28 marca 2014
Katowice

LIFE podczas dnia  informacyjnego nt. „Źródła finansowania dla MŚP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”
Strona organizatora

 

Rok 2013

Data / Miasto
Wydarzenie
Szczegóły

10-12 kwiecień 2013
 Warszawa

Warszaty pisania wniosków LIFE+  Materiały

13 marca 2013
Warszawa

Warszaty pisania wniosków LIFE+ Materiały

21 lutego 2013
Warszawa

DZIEŃ INFORMACYJNY LIFE+ 2013

Materiały

 

 Rok 2012

Data / Miasto
Wydarzenie
Szczegóły
5-6.07.2012
 Skierniewice
Rewitalizacja systemu glebowego w aspekcie ochrony środowiska  w ramach projektu LIFE+ -  Nowe środki ulepszania gleby do redukcji zanieczyszczeń i rewitalizacji ekosystemu glebowego Strona organizatora
3-5.07.2012
  Warszawa
Warszaty pisania wniosków LIFE+  Materiały
14.06.2012
  Warszawa
Spotkanie informacyjne projektu LIFE+: DIM-WASTE Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej Strona organizatora
5.06.2012
  Warszawa
Warszaty pisania wniosków LIFE+ Materiały

29-31.05.2012
Świdnica

Ogólnopolski Kongres Regionów "Samorząd - Inwestycje - Rozwój" 
Panel GDOŚ pt. "Mechanizmy finansowania obszarów cennych przyrodniczo w rozwoju gminy"
"Instrument Finansowy LIFE+ a współfinansowanie projektów w dziedzinie ochrony środowiska - doświadczenia i perspektywy dla gmin"

Strona organizatora
29.05.2012
Izabelin
 
 "Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej - obszaru Natura 2000, poprzez renaturyzację wykupionych gruntów" konferencja w ramach obchodów 20-lecia programu LIFE+ Zaproszenie

 10.05.2012
  Warszawa

Dzień Informacyjny LIFE+ Relacja

 5.06.2012
  Warszawa

Warszaty pisania wniosków LIFE+   Materiały
do pobrania

 

 

.

powrót
do góry