Zapowiedź V konkursu "Zarządzanie energią"

W celu umożliwienia przygotowania dokumentacji niezbędniej do przedłożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie w planowanym V konkursie programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” zamieszczamy poniżej wstępną wersję Regulaminu konkursu wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Jednocześnie informujemy, że dokumentacja ta przed opublikowaniem ogłoszenia o naborze wymaga zatwierdzenia przez Ministra Środowiska, wobec czego może ulec zmianie.


Projekt dokumentacji konkursowej:
 

regulamin_v_konkursu.pdf
regulamin_v_konkursu.pdf - (136,71 KB)

.