Programy priorytetowe GIS

1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu:
- samorządów,
- zakładów opieki zdrowotnej,
- uczelni wyższych,
- organizacji pozarządowych,
- ochotniczych straży pożarnych,
- kościelnych osób prawnych.

  • Szczegółowe informacje nt. VI Konkursu - nabór zakończony

 W ramach programu priorytetowego ogłoszono 6 konkursów, dla których nabory zostały zakończone.


 Program jest wygaszany, nowe konkursy nie są planowane.


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


 

program_gis_cz._1_zarzadzanie_energia_-_22.10.2013.pdf
program_gis_cz._1_zarzadzanie_energia_-_22.10.2013.pdf - (220,43 KB) Program GIS Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - aktualizacja z dnia 22.10.2013 r.
ikonka e-mail Koordynator programu Joanna Miastowska
budynki_uzytecznosci_publicznej@nfosigw.gov.pl
(22) 45 95 881,

 

2. Gepard – Bezemisyjny transport publiczny 

GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny

Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.

II nabór wniosków o dofinasowanie w formie dotacji trwał od 10.09.2018 r.  do 31.10.2018 r., w formie pożyczki w terminie od 10.09.2018 r. do 17.12.2018Dokumenty

program_gepard_bezemisyjny_transport_publiczny_.pdf
program_gepard_bezemisyjny_transport_publiczny_.pdf - (532,35 KB) Program GIS GEPARD – Bezemisyjny transport publiczny
ikonka e-mail Koordynator programu

Aleksandra Kopcińska
aleksandra.kopcinska@nfosigw.gov.pl

22) 45 95 913

3. Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły

Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły
Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw w transporcie.

I nabór wniosków o dofinasowanie w formie dotacji i pożyczki  trwa od 05.08.2019 r.  do 20.08.2019 r. 

Dokumenty

program_priorytetowy_kangur_bezpieczna_i_ekologiczna_droga_do_szkoly.pdf
program_priorytetowy_kangur_bezpieczna_i_ekologiczna_droga_do_szkoly.pdf - (755,63 KB) Program priorytetowy Kangur Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły
ikonka e-mail Koordynator programu

Aleksandra Kopcińska
aleksandra.kopcinska@nfosigw.gov.pl

22) 45 95 913

.