Programy priorytetowe GIS

1. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu:
- samorządów,
- zakładów opieki zdrowotnej,
- uczelni wyższych,
- organizacji pozarządowych,
- ochotniczych straży pożarnych,
- kościelnych osób prawnych.

 W ramach programu priorytetowego ogłoszono 6 konkursów, dla których nabory zostały zakończone.


 Program jest wygaszany, nowe konkursy nie są planowane.


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


 

program_gis_cz._1_zarzadzanie_energia_-_22.10.2013.pdf
program_gis_cz._1_zarzadzanie_energia_-_22.10.2013.pdf - (220,43 KB) Program GIS Część 1) - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - aktualizacja z dnia 22.10.2013 r.
ikonka e-mail Koordynator programu Joanna Miastowska
budynki_uzytecznosci_publicznej@nfosigw.gov.pl
(22) 45 95 888,

 

2. Biogazownie rolnicze

Część 2) - Biogazownie rolnicze

Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć obejmujących budowę bądź modernizację biogazowni rolniczych.

W ramach programu priorytetowego ogłoszono 3 konkursy, dla których nabory zostały zakończone.


Program jest wygaszany, nowe konkursy nie są planowane.


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


 

program_gis_biogazownie_aktualizacja_2017.pdf
program_gis_biogazownie_aktualizacja_2017.pdf - (527,54 KB) Program GIS Część 2) - Biogazownie rolnicze - aktualizacja z dnia 28.02.2017 r.
ikonka e-mail Koordynator programu Anna Klinger 
anna.klinger@nfosigw.gov.pl

 

(22) 45 95 845

 

3. Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę

Część 3) - Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę

Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć obejmujących modernizację lub budowę ciepłowni i elektrociepłowni opalanych biomasą o mocy cieplnej poniżej 20 MWt.

 W ramach programu priorytetowego ogłoszono 1 konkursów, dla których nabory zostały zakończone.


 Program jest wygaszany, nowe konkursy nie są planowane.


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


 

program_gis_biomasa_aktualizacja_czerwiec.2015.pdf
program_gis_biomasa_aktualizacja_czerwiec.2015.pdf - (371,11 KB) Program GIS Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę - aktualizacja z dnia 11.06.2015 r.
ikonka e-mail Koordynator programu Anna Klinger
anna.klinger@nfosigw.gov.pl

 

(22) 45 95 845

 

4. Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)

Część 4)  - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE)

Ten program umożliwiał uzyskanie dofinansowania dla przedsięwzięć ukierunkowanych na budowę lub modernizację sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej.

Jednak z uwagi na wygaszenie przepisów dotyczących pomocy regionalnej w zakresie energetyki z dniem 30.06.2014 r., zakończono zawieranie umów o dofinansowanie w ramach programu.

 

 W ramach programu priorytetowego ogłoszono 2 konkursów, dla których nabory zostały zakończone.


 Program jest wygaszany, nowe konkursy nie są planowane.

 

 

program_gis_cz._4_sieci_elektroenergetyczne_11.06.2015.pdf
program_gis_cz._4_sieci_elektroenergetyczne_11.06.2015.pdf - (505,17 KB) Program GIS Część 4) - Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) - aktualizacja z dnia 11.06.2015 r
ikonka e-mail Koordynator programu Zuzanna Zrałek
zuzanna.zralek@nfosigw.gov.pl
Z-ca koordynatora  Maciej Wojciechowski
maciej.wojciechowski@nfosigw.gov.pl

 

(22) 45 95 832, (22) 45 95 831

 

5. Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Część 5) - Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe było zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu:
- administracji rządowej, 
- Polskiej Akademii Nauk (PAN) i utworzonych przez nią instytutów naukowych,
- państwowych i samorządowych instytucji kultury
- instytucji gospodarki budżetowej,
-
miejskich i powiatowych komend państwowej straży pożarnej.

 

 W ramach programu priorytetowego ogłoszono 2 konkursów, dla których nabory zostały zakończone.


 Program jest wygaszany, nowe konkursy nie są planowane.

program_priorytetowy_5_3_5_zmiana_2015-05-14.pdf
program_priorytetowy_5_3_5_zmiana_2015-05-14.pdf - (686,95 KB) Program GIS Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych" - aktualizacja z dnia 14.05.2015 r.
ikonka e-mail Koordynator programu Izabela Ozdarska
2konkurs.panpik@nfosigw.gov.pl
 (22) 45 95 811,

 

6. SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia ulicznego.

 W ramach programu priorytetowego ogłoszono 1 konkursów, dla których nabory zostały zakończone.


 Program jest wygaszany, nowe konkursy nie są planowane.

 


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


program_gis_sowa_aktualizacja_czerwiec_2015.pdf
program_gis_sowa_aktualizacja_czerwiec_2015.pdf - (770,13 KB) Program GIS Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne - aktualizacja czerwiec 2015 r.
ikonka e-mail Koordynator programu Agnieszka Szelążek
tel. 22 45 95 865
agnieszka.szelazek@nfosigw.gov.pl

 

7. GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski

Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski

Celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim.

 W ramach programu priorytetowego ogłoszono 1 konkursów, dla których nabory zostały zakończone.


 Program jest wygaszany, nowe konkursy nie są planowane.


Ikonka FAQ Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (strona otworzy się w nowym oknie) 


 

program_priorytetowy_gazelaaktualizacja_08_03_2016.pdf
program_priorytetowy_gazelaaktualizacja_08_03_2016.pdf - (628,25 KB) Program GIS Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski - aktualizacja z dnia 08.03.2016 r.
ikonka e-mail Koordynator programu Aleksandra Kopcińska
aleksandra.kopcinska@nfosigw.gov.pl
(22) 45 95 804

 

powrót
do góry