Pytania i odpowiedzi

  • Jak należy rozumieć planowany efekt ekologiczny w postaci produkcji energii cieplnej (GJ/rok) w sytuacji, kiedy dostarczona energia cieplna z nowego źródła objętego wnioskiem do odbiorcy spowoduje wyłączenie istniejącego źródła ciepła (u odbiorcy) ?

  • Czy jest możliwość złożenia jednego wniosku, w ramach którego będzie kilka inwestycji?

  • Jak można uzyskać dodatkowo oprócz dotacji GIS, pożyczkę NFOśiGW?

  • Czy w ograniczenie/ uniknięcie CO2 ma być liczone zgodnie z metodyką stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu?

  • Biorąc pod uwagę definicję biogazu rodzi się pytanie czy będzie wsparcie na biogaz rolniczy otrzymywany z surowców rolniczych, czy biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej (to z definicji), co ze ściekami?

  • Czy dofinansowanie w ramach programu GAZELA stanowi pomoc publiczną?

  • Jakie zasady pomocy publicznej stosować do wsparcia zakupu autobusów, budowy lub modernizacji stacji tankowania pojazdów oraz szkoleń kierowców ?

1  2  3  4  5  6  7  8  9    10

.