Pytania i odpowiedzi

  • Czy istnieje obowiązek sporządzenie biznes planu w pełnym zakresie?

  • W kontekście konkursu GAZELA, zwracam się z pytaniem dot. zapisu z Instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie, dokładnie pkt. III ww. Instrukcji, pojawia się tam informacja o analizie (o której mowa w art. 411 ustawy Prawo Ochrony Środowiska) w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przekraczające 10 mln Euro?

1    2  3  4  5  6  7  8  9  10 

.