Pytania i odpowiedzi

  • Jak należy rozumieć pojęcie „pierwszy rok realizacji projektu”?

  • Czy w przypadku, gdy modernizowane jest źródło ciepła i ciepło jest wykorzystywane w działalności gospodarczej konkurencyjnej, to należy pomniejszyć koszt kwalifikowany? Jeśli tak, to w jaki sposób należy obliczyć zmniejszenie kosztów kwalifikowanych?

  • Czy w przypadku, gdy modernizowane jest źródło ciepła i nadwyżka produkowanego ciepła sprzedawana jest podmiotom zewnętrznym, to należy pomniejszyć koszt kwalifikowany? Jeśli tak, to w jaki sposób należy obliczyć zmniejszenie kosztów kwalifikowanych?

  • Jak wyliczać % powierzchni, na której jest prowadzona działalność gospodarcza konkurencyjna? Ponadto jak traktować budynki, w których nie odbywają się zajęcia, a tylko znajdują się władze uczelni i administracja?

  • Jak traktować uczelnie w kwestii konkurencyjnej działalności gospodarczej (studia zaoczne itp.)?

  • W szkołach poddawanych termomodernizacji znajdują się sklepiki z artykułami spożywczymi i szkolnymi dla uczniów, mieszkania dla nauczycieli. Niektóre z nich wynajmują także sale gimnastyczne i inne pomieszczenia (sale lekcyjne) osobom prywatnym czy też np. prywatnym szkołom języków obcych. Czy taki rodzaj działalności powinniśmy uznać jako „działalność gospodarczą konkurencyjną” i wyłączyć powierzchnię tych pomieszczeń z kosztów kwalifikowanych?

  • Czy koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku (w tym na dokumentacje przygotowawczą) mogą być zrefundowane przez NFOŚiGW?

1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10

.