Pytania i odpowiedzi

  • Czy w ramach programu SOWA można składać wnioski na nowe budowę nowego oświetlenia ulicznego?

  • Dlaczego w wymogach zdecydowano się akurat na normę PN EN 13201

  • Czy koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku (w tym na dokumentacje przygotowawczą) mogą być zrefundowane przez NFOŚiGW?

  • Czy w ramach SOWY będzie można sfinansować najpierw sam audyt oświetlenia a potem wynikające z niego inwestycje?

  • Co to jest „inteligentne sterowanie oświetleniem”?

  • Co będzie, jeśli uzyskane oszczędności będą mniejsze niż zakładane i nie osiągną wymaganego progu 40%? Czy samorząd ryzykuje konieczność zwrotu środków?

  • Czy dofinansowanie może objąć koszty ubezpieczenia nowej – drogiej – infrastruktury?

1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10

.