Aktualności-Edukacja

Jak zostać prosumentem? Praktyczny poradnik dla każdego

01-02-2016, 15:54

Czy warto być prosumentem, czyli produkować energię ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedawać?

Na pewno warto przede wszystkim zyskać rzetelną i obszerną wiedzę na ten temat, móc spokojnie rozważyć wszystkie ewentualności, dokonać przemyślanego wyboru. Mikroinstalacja oze to inwestycja na lata, nadal  nietania, choć coraz tańsza i nowocześniejsza, z możliwością uzyskania dofinansowania i w przyszłości odsprzedaży po korzystniejszych stawkach wyprodukowanej energii – od lipca 2016 roku- najprawdopodobniej.

Zmiany legislacyjne umożliwiły wprawdzie osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej tworzenie mikroinstalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych we własnych domach i przyłączanie tych instalacji do sieci energetycznej.  Ale to, czy liczba prosumentów w Polce będzie rosnąć, zależy od bardzo wielu czynników. 

Na bardzo wiele pytań można już teraz znaleźc rzetelną odpowiedź -  powstało bowiem unikatowe narzędzie – portal „Jak zostać prosumentem”, stworzony przez Federację Konsumentów.

Autorzy, bardzo dokładnie przeanalizowali procedury stosowane przez organy administracji publicznej w procesie przyłączania mikroinstalacji do sieci,  wszystkie prawne zagadnienia związane z instalowaniem mikroinstalacji OZE przez indywidualnego konsumenta, procedury i regulaminy stosowane przez operatorów systemów dystrybucyjnych w procesie przyłączania mikroinstalacji do sieci. Na podstawie tych badań i analiz powstał raport, który jest dostępny na stronie Federacji Konsumentów: www.federacja-konsumentow.org.pl i na portalu Jak zostać prosumentem: www.federacja-konsumentow.org.pl/prosument 

Przeprowadzono badanie ankietowe wśród konsumentów, by poznać ich wiedzę, poglądy i przede wszystkim oczekiwania dotyczące pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł w gospodarstwie domowym.Organizatorzy spotyakli się z prosumentami w całym kraju, w tym plenerowym na letnich piknikach i festynach z wieloma konsumentami na te tematy. Całą zgromadzoną wiedzę wykorzystano właśnie w portalu -  zarówno teoretyczną, jak i przede wszystkim praktyczną, pomagając nie tylko poznać z bliska tematykę mikroinstalacji OZE, ale również przyjrzeć się, jak zrobili to inni, czy warto skorzystać z ich konkretnych podpowiedzi i niedawnych doświadczeń.

Ułatwieniem w podjęciu decyzji na pewno będzie skorzystanie z kopalni wiedzy, jaką jest moduł e-learningowy – 10 kroków do własnej instalacji.

Nawet jeżeli zdecydujemy, że jednak taka instalacja nie jest dla nas, bo za droga, zbyt pracochłonna bądź policzone  na portalu oszczędności nie są tak duże, by inwestycja szybko się zwróciła, to warto sięgnąć do zasobów  portalu, by przyjrzeć się chociażby bieżącemu zużyciu energii w konkretnym gospodarstwie domowym i je ewentualnie zmodyfikować. A może po prostu warto mieć własne zdanie na ten interesujący temat.

Ponadto wszystkie informacje podawane są przez pryzmat praw konsumenckich, bo realizatorzy sa właśnie organizacją konsumencką, co na pewno czyni go unikatowym. Warto dodać, że wszystkie informacje są oczywiście niekomercyjne – jest to całkowicie niezależny portal od producentów np. instalacji, podzespołów, firm, np. instalacyjnych.

Zapraszamy na stronę: www.federacja-konsumentow.org.pl/prosument  oraz do zapoznania się z raportami i dobrymi praktykami.

Projekt "Jak zostać prosumentem" jest realizowany przez Federację Konsumentów, dzieki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

.