Aktualności-Edukacja

Asystent Prosumenta - jak dobrać mikroinstalację?

Autor: aw
04-02-2016, 08:50

Zachęcamy do skorzystania z „Asystenta Prosumenta” – aplikacji wspierającej potencjalnego prosumenta w podejmowaniu decyzji i wdrażaniu mikroinstalacji (weryfikacja warunków wejściowych, analiza potrzeb użytkownika, propozycja optymalnego rozwiązania, wyliczenie efektu ekonomicznego, parametrów technicznych, możliwego wsparcia finansowego dla inwestycji, kalkulacja korzyści finansowych (min. 5 typów źródeł – fotowoltaika, mikroturbiny wiatrowe, pompy ciepła, kolektory, kotły na biomasę).

     Uzupełnieniem Asystenta jest wizualizator prosumenckiego budynku:

  • animacja wybranego budynku, w którym zastosowane są urządzenia energetyki prosumenckiej. Będzie to model przestrzenny, w dużym stopniu fotorealistyczny,  oglądany od zewnątrz,
  • wizualizacja dwóch pomieszczeń, w których widoczne są urządzenia prosumenckie. 

Aplikacja wizualizatora sprawia, że dom prosumencki staje się dla użytkownika dostępny przestrzennie. Za pomocą ruchów myszką lub klawiaturą komputera możliwe jest zobaczenie domu od zewnątrz i wewnątrz (dwa najważniejsze pomieszczenia) oraz sprawdzenia wszystkich zastosowanych technologii OŻE. Ponadto użytkownik „ręcznie” może dokonać obrócenia budynku o 360 stopni w przestrzeni oraz obejrzeć domu z góry. Każde urządzenie energetyki prosumenckiej jest „gorącym punktem”, którego kliknięcie udostępni użytkownikowi podstawowe informacje na temat wybranego  rozwiązania technicznego w formie krótkiego artykułu kontekstowego oraz filmu instruktażowego (wersja dłuższa).Ponadto aplikacja jest wyposażona w menu w postaci ikonografii (każda ikona to  inny „gorący punkt”), która pozwoli po kliknięciu automatycznie przenieść się użytkownikowi do informacji na temat wybranej technologii mikrogeneracji energii. 

Aplikacja powstała w ramach projektu "Pogoda dla Prosumenta", realizowanego przez Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego FUnduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

.