Aktualności-Edukacja

CITES Podręcznik dla praktyków

22-08-2016, 09:11

Publikacja "CITES w Polsce i Unii Europejskiej. Podręcznik dla praktyków" skierowana jest do praktyków zajmujących się egzekwowaniem przepisów Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES) oraz odpowiadających jej rozporządzeń Unii Europejskiej. Pierwsze wydanie podręcznika opublikowano w 2010 r., ale z uwagi na zmiany przepisów konieczne było jego uaktualnienie.

W książce poruszone zostały zagadnienia dotyczące m.in. organizacji i organów CITES, przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, zasad przewożenia i komercyjnego wykorzystania okazów CITES. Zachęcamy do zapoznania się z elektroniczną wersją podręcznika.

Materiał został opracowany przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pliki do pobrania

.