Publikacje NFOŚiGW

Poniżej znajdują się wybrane publikacje NFOŚiGW dotyczące edukacji

Zobacz także inne opracowania tematyczne NFOŚiGW


Rio+20. Zadbaj o Ziemię

Wydana w czerwcu 2012 r., z okazji 20-lecia "Szczytu Ziemi" w Rio de Janeiro, ulotka edukacyjna dotycząca zachowań proekologicznych na co dzień.

 

Edukacja, świadomość, komunikacja

Wydany w polskiej i angielskiej wersji językowej folder poświęcony finansowaniu przez Narodowy Fundusz przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną. Informacje o programach priorytetowych w dziedzinie edukacji ekologicznej i wsparcia pozarządowych organizacji ekologicznych.

edukacja_pl.pdf
edukacja_pl.pdf - (760,51 KB)
edukacja_ang.pdf
edukacja_ang.pdf - (763,01 KB)

Bądźmy proekologiczni

Edukacyjne ulotki wydane w 2010 r. promujące proekologiczne zachowania: „Każda kropla wody” - o oszczędzaniu zasobów wodnych, „Bądź eko… i oszczędzaj” - o codziennych zachowaniach przyjaznych dla środowiska oraz „Proste rady na odpady”.

  

 

badz_eko.pdf
badz_eko.pdf - (329,37 KB)
kazda_kropla.pdf
kazda_kropla.pdf - (297,06 KB)
proste_rady.pdf
proste_rady.pdf - (300,26 KB)

Strategia Edukacji Ekologiczej NFOŚiGW na lata 2013-2016

"Strategia Edukacji Ekologicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku" jest jedną ze strategii cząstkowych wskazanych w "Strategii działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r."


.