Program obowiązujący do 14.05.2020

Kompletna dokumentacja programowa jest dostępna na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w tzw. Portalu Beneficjenta), których adresy można znaleźć w zakładce „Kontakt”.

Program priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 29 lipca 2019 r.

 

.